IV KONFERENCJA OTĘPIENIE W PRAKTYCE

 

WARSZAWA, 05.06.2020 - 06.06.2020

IV KONFERENCJA OTĘPIENIE W PRAKTYCE

 

WARSZAWA, 05.06.2020 - 06.06.2020

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
5
czerwca
Piątek
* w programie przewidziane są wykłady sponsorowane
10:30
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Tomasz Gabryelewicz
10:30–12:00
SESJA I Kontrowersje dotyczące etiopatogenezy różnych typów otępień
Przewodniczenie: prof. dr hab. Maria Barcikowska
10:30–11:00
Dyskusja dotycząca roli białka beta amyloidu w etiopatogenezie choroby Alzheimera.
prof. dr hab. Jerzy Leszek
11:00–11:30
Rola zapalenia w etiopatogenezie choroby Alzheimera.
prof. dr hab. Maria Barcikowska
11:30–12:00
Rola białka tau w etiopatogenezie różnych chorób neurozwyrodnieniowych.
prof. dr hab. Wojciech Kozubski
12:00–12:30
Przerwa na kawę
12:30–13:30
SESJA II Metody diagnostyki różnicowej
Przewodniczenie: prof. dr hab. Konrad Rejdak, prof. dr hab. Urszula Wojda
12:30–12:50
Algorytmy diagnostyczne zaburzeń funkcji poznawczych w praktyce klinicznej - European Joint Action.
prof. dr hab. Konrad Rejdak
12:50–13:10
Wiarygodność markerów choroby Alzheimera w surowicy.
prof. dr hab. Urszula Wojda
13:10–13:30
Biomarkery laboratoryjne i obrazowe w otępieniach występujących w przebiegu
parkinsonizmu.
dr hab. Joanna Siuda
13:30–14:30
SESJA III Varia – prace oryginalne
Przewodniczenie: prof. dr hab. Tomasz Sobów
13:30–13:50
Wybrane interwencje skierowane na starszą populację z zaburzeniami poznawczymi – badania i praktyka.
dr hab. Agnieszka Gorzkowska
13:50–14:10
Przezczaszkowa stymulacja prądem zmiennym oraz światłem o częstotliwości gamma w terapii zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu choroby Alzheimera.
dr hab. Jakub Kaźmierski
14:10–14:30
Wykład w trakcie ustalania
14:30–15:30
Lunch
15:30–17:20
SESJA IV Zaburzenia neuropsychiczne
Przewodniczenie: prof. dr hab. Tomasz Gabryelewicz
15:30–15:50
Apatia w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych.
prof. dr hab. Tomasz Sobów
15:50–16:10
Sen, mózg i funkcje poznawcze.
dr Michał Skalski
16:10–16:30
Wpływ i konsekwencje urojeń i halucynacji w psychozach związanych z otępieniem.
prof. dr hab. Tomasz Gabryelewicz
16:30–16:50
Wykład w trakcie ustalania
16:50–17:10
Wykład w trakcie ustalania
17:10–17:20
Dyskusja


6
czerwca
Sobota
9:30–10:40
SESJA VI Etiopatogeneza otępień II
Przewodniczenie: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik
9:30–9:50
Rola czynników genetycznych.
dr Mariusz Berdyński
9:50–10:10
Rola czynników naczyniopochodnych w chorobie Alzheimera.
prof. dr hab. Andrzej Szczudlik
10:10–10:30
Neuropatologia chorób zwyrodnieniowych mózgu w XXI wieku.
prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
10:30–10:40
Dyskusja
10:40–11:50
SESJA VII Od pediatrii po geriatrię
Przewodniczenie: dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
10:40–11:00
Czy rozpoznajemy otępienie u dzieci?
dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
11:00–11:20
Choroby somatyczne mające istotny wpływ na przebieg procesu otępiennego.
dr Alicja Klich-Rączka
11:20–11:40
Zaprzestanie farmakologicznego leczenia otępienia u pacjenta geriatrycznego z wielochorobowością.
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
11:40–11:50
Dyskusja
11:50–12:20
Przerwa na kawę
12:20–13:30
SESJA VIII Lekarz-opiekun: znaczenie współpracy w terapii pacjenta z chorobą Alzheimera
Przewodniczenie: prof. dr hab. Tadeusz Parnowski
12:20–12:40
Stan zdrowia psychicznego opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera.
dr Marcin Ratajczak, prof. dr hab. Andrzej Potemkowski, dr hab. Agnieszka Samochowiec
12:40–13:00
Organizacje alzheimerowskie: pomoc popularyzacja, polityka.
Mirosława Wojciechowska
13:00–13:20
Miejsce i rola opiekuna w chorobie Alzheimera.
prof. dr hab. Tadeusz Parnowski
13:20–13:30
Dyskusja
13:30–14:40
SESJA IX Sesja neuropsychologiczna
Przewodniczenie: dr Anna Barczak
13:30–13:50
Nietypowe zaburzenia mowy i pisma jako wczesna / dominująca manifestacja choroby neurozwyrodnieniowej.
dr hab. Emilia Sitek
13:50–14:10
Schizofrenia czy otępienie?
dr hab. Beata Hintze
14:10–14:30
Atypowy przebieg choroby Alzheimera
dr Anna Barczak
14:30–14:40
Dyskusja
14:40–15:00
Przerwa na kawę
15:00–16:30
Warsztat neuropsychologiczny
 
Neuropsychologiczna ocena osób z wysoką rezerwą poznawcza (wysokim poziomem funkcjonowania przedchorobowego)
dr hab. Emilia Sitek
dr Anna Barczak


© 2020 Termedia