IV MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYZJAZDOWA KONFERENCJA PTAIIT - PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

WARSZAWA, 28.11.2019 - 30.11.2019

IV MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYZJAZDOWA KONFERENCJA PTAIIT - PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

WARSZAWA, 28.11.2019 - 30.11.2019

WARSZTATY ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
 

Termin: 27 listopada 2019 r.

KOMITET NAUKOWY
dr n. med. Robert Włodarski - Przewodniczący
Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

dr Bartosz Kudliński
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

dr Piotr Okliński
Oddział Intensywnej Terapii
Szpital Miejski w Siedlcach

PROGRAMZa udział w warsztatach uczestnicy otrzymują:
5 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Kontakt do organizatora:
570 700 537
jagoda.koszko@med-space.pl

REJESTRACJA
© 2020 Termedia