IX KONFERENCJA OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2020

 

WARSZAWA

INFORMACJE ORGANIZACYJNETermin:
nowy termin podamy wkrótce

Miejsce:
Warszawa

Konferencja pod patronatem
redakcji czasopism Medycyna Paliatywna i Menedżer Zdrowia
oraz
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Kierownictwo naukowe:
dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dierżanowski

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Zakład Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Na konferencję zapraszamy:
- osoby zarządzające placówkami medycyny paliatywnej,
- organizatorów służby zdrowia,
- pracowników prywatnego sektora opieki zdrowotnej,
- pracowników opieki paliatywnej,
- przedstawicieli MZ, NFZ, AOTMiT.

Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych w miejscu konferencji
© 2020 Termedia