IX KONFERENCJA OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2020

 

WARSZAWA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
*program może ulec zmianie
 
27
marca
Piątek
08:50–09:00
Otwarcie Konferencji
09:00–10:20
SESJA I PANELOWA
Organizacja i zarządzanie w opiece paliatywnej
Przewodniczący: dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz,
Przedstawiciel CMJ, prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Jolanta Stokłosa, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, dr Wiesława Pokropska

• Przygotowanie do akredytacji CMJ
• Czy potrzebne są nowe taryfy i dlaczego ?
• Opieka paliatywna w szpitalach uniwersyteckich
• E-recepta w opiece domowej
10:20–11:10
SESJA SPONSOROWANA
Prowadzący: dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
10:20–10:40
Rola pregabaliny w leczeniu bólu neuropatycznego u pacjentów onkologicznych
lek. Iwona Sitarska

Wykład sponsorowany firmy
10:40–11:10
Indywidualizacja leczenia przeciwbólowego u chorych na nowotwór
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska

Wykład sponsorowany firmy
11:10–11:40
Przerwa na kawę
11:40–13:00
SESJA II
Prawo do ulgi w bólu dla wszystkich pacjentów niezależnie od diagnozy
Przewodniczący: dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz,
Przedstawiciele Towarzystw Naukowych, Rzecznik Praw Obywatelskich / Rzecznik Praw Pacjenta, Przedstawiciele Organizacji Pacjentów
- leki p-bólowe dostępne w Polsce i sposoby ich finansowania
- jednostki chorobowe w których dominującym objawem jest ból
- jak poprawić sytuację pacjentów z bólem
13:00–13:50
Przerwa na lunch
13:50–15:50
SESJA III
Wybrane aspekty farmakoterapii bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej I
Prowadzący: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, prof. dr n. med. Wojciech Leppert
13:50–14:10
Dokładność prognostyczna rozpoznania spodziewanego czasu przeżycia chorych w terminalnym okresie choroby przez lekarzy
dr n. med. Iwona Filipczak -Bryniarska
14:10–14:30
Opieka nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową regionu głowy i szyi
dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk; dr hab.n. med. Antoni Bruzgielewicz
14:30–14:50
Leczenie objawowe chorych z rozpoznaniem nieoperacyjnej niedrożności jelit
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
14:50–15:10
Popromienne zapalenie jelit
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
15:10–15:20
Dyskusja
15:20–15:50
Ból przebijający – czy właściwie go leczymy
dr n. med. Aleksandra Modlińska

Wykład Sponsorowany firmy
15:50–16:05
Przerwa na kawę
16:05–18:00
SESJA IV
Pielęgniarstwo
Zadania pielęgniarki w aspekcie leczenia i monitorowania bólu nowotworowego

Prowadzący: mgr Izabela Kaptacz, dr n. med. Marcin Wiśniewski
16:05–16:35
Anatomia i patofizjologia bólu przewlekłego
dr n. med. Marcin Wiśniewski
16:35–17:05
Zadania pielęgniarki i praktyczne rozwiązania w prowadzeniu oceny i monitorowania bólu przewlekłego
dr n. med. Agata Panas
17:05–17:35
Mieć ból pod kontrolą - ból przebijający
mgr Krystyna Wolnik
17:35–18:00
Kompetencje pielęgniarki opieki paliatywnej w zakresie oceny i monitorowania bólu
mgr Izabela Kaptacz


28
marca
Sobota
Sala A
09:00–10:00
SESJA IV
Prace zgłoszone
Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
10:00–11:10
SESJA V
Psychoonkologia, etyka, prawo
Prowadzący: dr n. med. Anna Orońska
10:00–10:20
Porozmawiajmy o odwadze
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
10:20–10:40
Współczesne postawy wobec śmierci i umierania
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
10:40–11:00
Informacja medyczna po śmierci pacjenta
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. Uczelni
11:00–11:10
Dyskusja
11:10–11:40
Prawo vs medycyna - jak stosować leki nie wchodząc w konflikt z prawem
dr n med. Michał Graczyk; mec. Wojciech Wojtal

Wykład sponsorowany firmy
11:40–12:10
Przerwa na kawę
12:10–13:40
SESJA VI
Wybrane aspekty farmakoterapii bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej II
Prowadzący: dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
12:10–12:30
Bariery w podejściu do oceny bólu
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
12:30–12:50
Wytyczne WHO z 2019 roku dotyczące leczenia bólu nowotworowego oraz zapewnienia zrównoważonej polityki w zakresie dostępu i bezpiecznego stosowania leków kontrolowanych
dr hab. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12:50–13:10
Następstwa długotrwałej terapii lekami opioidowymi
dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
13:10–13:30
Mechanizmy, diagnostyka i leczenie neuropatii spowodowanej chemioterapią
dr n. med. Marcin Janecki
13:30–13:40
Dyskusja
13:40–15:10
SESJA VII
Kannabinoidy
Prowadzący: dr n. med. Michał Graczyk, dr hab. n. med. Jarosław Woroń
13:40–14:10
Układ endokannabinoidowy
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
14:10–14:40
Patomechanizm bólu w układzie endokannabinoidowym
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
14:40–15:10
Kannabinoidy. Tak czy nie?
dr n. med. Michał Graczyk
15:10–15:15
Zakończenie konferencji


© 2020 Termedia