IX KONFERENCJA OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2020

 

WARSZAWA

WYSTĄPIENIA USTNE
Zapraszamy do przesyłania wystąpień związanych z tematyką paliatywną na adres: opiekapaliatywna@termedia.pl

Termin nadsyłania wystąpień: do 14 lutego 2020 r.

Przygotowanie wystąpień:

• zgłaszane wystąpienia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,
• maksymalna liczba znaków 1800 (dla każdej wersji, bez nazwisk autorów i tytułów),
• każde zgłoszone wystąpienie będzie kwalifikowane do przyjęcia przez Komitet Naukowy,
• wysłanie wystąpienia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika zakładu.

Konstrukcja wystąpień:

• tytuł,
• autorzy – pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów,
• osoba prezentująca – pełne imię i nazwisko,
• e-mail osoby prezentującej,
• nr tel. kom. do osoby prezentującej,
• instytucja – pełna oficjalna nazwa instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj,
• słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów,
• treść wystąpienia – w j. polskim, powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.


W przypadku zakwalifikowania streszczenia prosimy o zarejestrowanie się i opłacenie uczestnictwa na konferencję, o ile nie zrobili Państwo tego wcześniej. Autorom doniesień ustnych nie zapewniamy noclegów.

Autor najwyżej ocenionego przez komisję wystąpienia (jedna osoba na jedno zgłoszenie) – zostanie zwolniona z opłaty rejestracyjnej na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, 4-6 czerwca 2020 r. w Białymstoku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: t.drozdz@termedia.pl
© 2020 Termedia