O konferencji Zaproszeni wykładowcy Powrót do Termedia.pl
O konferencji
Termin:
27–28 października 2017 r.

Miejsce:
Centrum Konferencyjne
Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
ul. Gdańska 187
85-674 Bydgoszcz

Patronat honorowy:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Prezydent Miasta Bydgoszcz
Rafał Bruski

Prezes Izby Lekarskiej w Bydgoszczy
dr n. med. Stanisław Prywiński

JM Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK
prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. Józef Kładny

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
prof. Krzysztof Paśnik

Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
prof. Krzysztof Zieniewicz

Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii
prof. Piotr Richter

Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
prof. Lidia Rudnicka

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
prof. Arkadiusz Jeziorski

Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
prof. Janusz Kowalewski

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Wojciech Zegarski

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego:
dr n. med. Michał Jankowski
dr n. med. Tomasz Nowikiewicz

Sekretarz, koordynator naukowy programu i ds. kontaktów międzynarodowych:

dr n. med. Maciej Nowacki

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
PATRONATY
MEDIALNE