O konferencji Materiały konferencyjne Powrót do Termedia.pl
O konferencji
MIEJSCE
Best Western Premier Kraków Hotel
ul. Opolska 14 a
31-323 Kraków

TERMIN
24-25 listopada 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. Tomasz Guzik
prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

ORGANIZATOR:
Wydawnictwo Termedia

PATRONAT MERYTORYCZNY I NADZÓR NAUKOWY:

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

BIURO ORGANIZACYJNE
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl