JAK ZABEZPIECZYĆ PACJENTA ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ W DOBIE COVID-19

JAK ZABEZPIECZYĆ PACJENTA ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ W DOBIE COVID-19

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. FILIP SZYMAŃSKI
DR N. MED. ADAM ZIELIŃSKI

15 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. FILIP SZYMAŃSKI
DR N. MED. ADAM ZIELIŃSKI

15 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia

KIEROWNICY NAUKOWIdr hab. n. med. Filip Szymański
dr n. med. Adam ZielińskiSPONSOR STRATEGICZNY


O WEBINARIUM

W dobie panującej pandemii, w warunkach izolacji istnieje zwiększone ryzyko powikłań u pacjentów obciążonych chorobami naczyń żylnych i tętniczych. Sprzyjają temu brak ruchu, unieruchomienie, istotne zwłaszcza u chorych z czynnikami ryzyka progresji chorób naczyń oraz z drugiej strony utrudniony dostęp do diagnostyki i monitorowania leczenia.
W sytuacji, kiedy uwaga wszystkich koncentruje się na zapobieganiu skutkom epidemii, szczególnym wyzwaniem jest również opieka nad pacjentami obciążonymi chorobami naczyń. Dobór optymalnej, zgodnej ze standardami i jednocześnie bezpiecznej terapii, pozwoli uniknąć powikłań i spowolni progresję choroby. Należy pamiętać, że zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 wywołuje ostry stan zapalny u osób ze schorzeniami naczyń, doprowadzający do całej sekwencji niepożądanych zdarzeń, które oddziałują na naczynia krwionośne. Skutkiem utrudnionej reakcji ze strony lekarza może być powstanie zakrzepu i niedrożności naczyń. Co zrobić, żeby zapobiec takiej sytuacji? Jak skutecznie zabezpieczyć swoich pacjentów oraz jakie są aktualne zalecenia dla lekarzy flebologów, angiologów i chirurgów naczyniowych? Odpowiedzi na te pytania uzyskamy podczas webinarium na żywo.


PROGRAM

Długoterminowa opieka nad pacjentem w podeszłym wieku z chorobą tętnic kończyn dolnych obciążonych chorobami współistniejącymi
dr hab. n. med. Filip M. Szymański

Leczenie chorych z zaawansowanymi postaciami przewlekłej choroby żylnej w warunkach epidemii
dr n. med. Adam Zieliński


ZOBACZ RÓWNIEŻKSIĄŻKI
Jak rozstrzygnąć problem hematologiczny
nie będąc hematologiem?(ebook)
Hemograft. Kompendium transplantologii
komórek krwiotwórczych (ebook)