JAK ZABEZPIECZYĆ PACJENTA ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ W DOBIE COVID-19

JAK ZABEZPIECZYĆ PACJENTA ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ W DOBIE COVID-19

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. FILIP SZYMAŃSKI
DR N. MED. ADAM ZIELIŃSKI

15 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. FILIP SZYMAŃSKI
DR N. MED. ADAM ZIELIŃSKI

15 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia