LECZENIE BÓLU POOPERACYJNEGO U DZIECI

LECZENIE BÓLU POOPERACYJNEGO U DZIECI

KIEROWNIK NAUKOWY:
DR HAB. N. MED. ALICJA BARTKOWSKA-ŚNIATKOWSKA

6 LIPCA 2020, GODZINA 18:00
KIEROWNIK NAUKOWY:
DR HAB. N. MED. ALICJA BARTKOWSKA-ŚNIATKOWSKA

6 LIPCA 2020, GODZINA 18:00

© 2020 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

O WEBINARIUM

Ból u dzieci w okresie pooperacyjnym występuje tak samo jak u dorosłych. Mali pacjenci wymagają szczególnej ochrony i opieki, gdyż nie mogą odpowiadać za siebie. Często też nie skarżą się na ból, dlatego tak ważne jest aby umieć rozpoznać, ocenić i leczyć ból u dzieci. Bardzo ważne jest, aby wybrać takie skale oceny bólu, które będą miały zastosowanie w poszczególnych grupach wiekowych.

Nieleczony ostry ból może prowadzić do wystąpienia bólu przewlekłego, a nieodpowiednie zapobieganie bólowi może prowadzić do powikłań utrzymujących się przez całe życie, jak na przykład zwiększenie wrażliwości na ból.

Jeśli to tylko możliwe należy zapobiegać bólowi pooperacyjnemu i unikać niepotrzebnych procedur planując odpowiednie leczenie przed zabiegiem operacyjnym.

TEMATYKA

Patofizjologia bólu u dzieci


Odmienności bólu w populacji dziecięcej


Monitorowanie bólu ostrego pooperacyjnego u dzieci


Współczesne farmakoterapie bólu pooperacyjnego u dzieci


Ból jako piąty parametr życiowy - wpływ na jakość życia


SPONSORZY