MIEJSCE DAKOMITYNIBU W LECZENIU CHORYCH Z NDRP EGFR(+)

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. N. MED. DARIUSZ M. KOWALSKI
DR N. MED. ADAM PŁUŻAŃSKI

19 SIERPNIA 2020, GODZINA 19:00

© 2020 Termedia

KIEROWNICTWO NAUKOWE

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

dr n. med. Adam Płużański

O WEBINARIUM

Od wielu lat standardem postępowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z obecną mutacją aktywującą w genie EGFR są inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR (TKI EGFR), pozwalające wobec chemioterapii znamiennie poprawić jakość życia chorych i wydłużyć całkowity czas przeżycia. W chwili obecnej w ramach Programu Lekowego Leczenia NDRP dysponujemy TKI EGFR 1 generacji (gefitynib, erlotynib) oraz 2 generacji (afatynib). Ozymertynib jako inhibitor TKI EGFR 3 generacji , w Polsce dostępny jest wyłącznie w populacji chorych po niepowodzeniu leczenia TKI EGFR z obecną mutacją oporności T790M. Czy jest miejsce i uzasadnienie stosowania kolejnych inhibitorów TKI EGFR takich jak dakomitynib? Na to pytanie postarają się udzielić odpowiedzi eksperci z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie: prof. dr hab. n. med Dariusz M. Kowalski i dr n. med Adam Płużański

PROGRAM
1. Powitanie i wstęp o TKI EGFR

2. Mechanizmy działania TKI EGFR i dane kliniczne dotyczące dakomitynibu w 1. linii leczenia NDRP

3. Dane kliniczne wobec dakomitynibu w 2. i kolejnych liniach leczenia

4. Profil bezpieczeństwa dakomitynibu wobec innych TKI EGFR i algorytm postępowania przy wystąpieniu najczęstszych działań niepożądanych

5. Efektywność leczenia dakomitynibem i innych inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego

6. Prezentacja przypadku chorego leczonego dakomitynibem z komentarzem

7. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania