Małe Jest Wielkie - cykl webinarów poświęconych małym, ale znaczącym populacjom chorych i leczeniu personalizowanemu.

Kierownictwo naukowe:
prof. Dariusz M.Kowalski

4 KWIETNIA 2022, GODZINA 19:00 - pralsetynib

11 KWIETNIA 2022, GODZINA 19:00 - lorlatynib

25 KWIETNIA 2022, GODZINA 19:00 - amiwantamab

6 WRZEŚNIA 2022, GODZINA 19:00 - entrektynib
 

© 2022 Termedia

Tematyka

Postęp technologiczno-informatyczny towarzyszący rozwojowi nauk medycznych umożliwił w onkologii identyfikację zaburzeń molekularnych będących podłożem zmian nowotworowych. Całkiem szybko okazało się, że nie ma "jednej wspólnej drogi" onkogenezy, a zaburzenia molekularne dotyczą wielu szlaków dzieląc populacje chorych na dziesiątki, o ile nie setki podgrup. Częstość występowania poszczególnych aberacji molekularnych wacha się od kilkunastu (kilkudziesięciu) do poniżej jednego procenta. Właśnie te grupy chorych z niskim i bardzo niskim odsetkiem zaburzeń molekularnych stanowią niezwykle interesujące populacje szczególnie w przypadku kiedy są im dedykowane konkretne personalizowane leki umożliwiające osiąganie nieprzeciętnych wyników leczenia. To właśnie te spektakularne wyniki wobec uzyskiwanych odpowiedzi na leczenie i czasu przeżycia całkowitego stały się podstawą koncepcji stworzenia cyklu webinariów dedykowanych tym grupom leków i tym grupom chorych. W ramach cyklu omówione zostaną: entrektynib, lorlatynib, pralsetynib, amiwantamab.

ORGANIZATOR

Termedia

PARTNERZY

Janssen

KONTAKT

Kontakt dla uczestników:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel. +48 506 802 006 i +48 500 068 362
kontakt@termedia.pl
www.termedia.pl

facebook linkedin twitter
© Copyright 2022 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone