NIRAPARIB W LECZENIU PODTRZYMUJĄCYM ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH - DEBATA EKSPERTÓW

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ BLECHARZ
DR HAB. N. MED. ANITA CHUDECKA-GŁAZ, PROF. PUM
DR HAB. N. MED. RADOSŁAW MĄDRY

4 LUTEGO 2020, GODZINA 18:00

© 2021 Termedia

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub na stronie głównej GSK pl.gsk.com.
Zejula jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.
Pełna wersja aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.
Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie:
https://pl.gsk.com/pl/produkty/leki-na-recept%C4%99-i-szczepionki/zejula-100-mg-kapsu%C5%82ki-twarde/
PM-PL-NRP-BNNR-210001, styczeń 2021

KIEROWNICTWO NAUKOWE

Paweł Blecharz prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM
Radosław Mądry dr hab. n. med. Radosław Mądry

ORGANIZATOR

© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone