NIRAPARIB W PRAKTYCE KLINICZNEJ – DEBATA EKSPERTÓW

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. N. MED. ANITA CHUDECKA-GŁAZ, PROF. PUM
PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ BLECHARZ
DR HAB. N. MED. RADOSŁAW MĄDRY

11 SIERPNIA 2020, GODZINA 18:00

© 2020 Termedia


Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub na stronie głównej GSK pl.gsk.com.
Zejula (niraparib) jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.
Pełna wersja aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.
Pełna informacja o leku dostępna na stronie: https://pl.gsk.com/media/906443/zejula-druki-pl-psusa-pres-25_06_2020.pdf
PM-PL-NRP-BNNR-200003, lipiec 2020

KIEROWNICTWO NAUKOWE

dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
dr hab. n. med. Radosław Mądry

O WEBINARIUM

Serdecznie zapraszamy na webinarium pt. Niraparib w praktyce klinicznej – debata ekspertów, które odbędzie się 11 sierpnia 2020 o godz. 18:00, pod kierownictwem naukowym dr hab. n. med. Anity Chudeckiej-Głaz, prof. dr. hab. n. med. Pawła Blecharza oraz prof. dr. hab. n. med. Radosława Mądrego.
Eksperci podzielą się z Państwem doświadczeniem w stosowaniu niraparibu w leczeniu nawrotowego, surowiczego raka jajnika, opierając się na przypadkach pacjentów i przedstawią wyniki badań klinicznych.
Oprócz wysłuchania dyskusji ekspertów, będą mieli Państwo również możliwość zadawania pytań.

ORGANIZATOR