NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA UPDATE 2020

 

POZNAŃ, 20.11.2020 - 21.11.2020

NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA UPDATE 2020

 

POZNAŃ, 20.11.2020 - 21.11.2020

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:
20-21 listopada 2020 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego,
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań


Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
*Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych w miejscu konferencji
© 2020 Termedia