ABC DIAGNOSTYKI I LECZENIA BEZDECHU SENNEGO W PRAKTYCE POZ I SPECJALISTYCZNEJ

Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jacek Wolf


23 LISTOPADA 2021, GODZINA 18:00
 

© 2022 Termedia

O WEBINARIUM

Webinarium poświęcone diagnostyce i terapii najpowszechniejszych zaburzeń oddechu podczas snu. Bezdech senny, zarówno obturacyjny i centralny w dalszym ciągu są rzadko rozpoznawanymi schorzeniami co ma bezpośrednie konsekwencje dla skuteczności terapii chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca oraz ich powikłań pod postacią zawału mięśnia serca i udaru mózgu. O ile zespół bezdechu sennego, czyli szereg objawów pogarszających jakość życia, skłania lekarzy do rozpoczęcia diagnostyki w tym kierunku, o tyle badania przesiewowe w wymienionych grupach pacjentów niestety nie zawsze są prowadzone. Podczas webinarium odpowiemy na pytanie jak prowadzić diagnostykę i leczenie bezdechu sennego w oparciu o aktualne standardy kliniczne oraz zastanowimy się czy skuteczne leczenie bezdechu może przyczynić się do poprawy kontroli kardiometabolicznej i rokowania pacjentów. 

KIEROWNICTWO NAUKOWE

Jacek Wolf dr hab. n. med.
Jacek Wolf

PARTNER

KONTAKT

Kontakt dla uczestników:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
kontakt@termedia.pl
www.termedia.pl
facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone