© 2021 Termedia

ORGANIZATOR WEBINARIUM

biogen

O WEBINARIUM

Stwardnienie rozsiane jest chorobą aktywną nawet wtedy, gdy nie objawia się wyraźnym deficytem neurologicznym. Priorytetem w SM jest wypracowanie rozwiązania maksymalnie skracającego czas od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia. Pierwszym etapem jest wizyta u lekarza rodzinnego, który musi powiązać zgłaszane przez pacjenta objawy z podejrzeniem SM, a które nierzadko są nietypowe, trudne do wychwycenia. To od ich decyzji zależy dalszy los diagnostyczny pacjenta. Następnym etapem jest wizyta u specjalisty neurologa i w razie potrzeby hospitalizacja na oddziale neurologicznym.

MODERATOR

Monika Sawka red. Monika Sawka

PROGRAM

 
9
kwietnia
Piątek
Od diagnozy do leczenia SM – wspólny cel, różne wyzwania
19:30–19:35
Wstęp
 
19:35–19:55
Rozpoznanie i leczenie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 
19:55–20:10
Lekarz rodzinny – pierwsza stacja w diagnozie stwardnienia rozsianego
 
20:10–20:30
Stwardnienie rozsiane – dostęp do leczenia w polskim systemie opieki zdrowotnej
 
20:30–20:50
Dyskusja
 
20:50–21:00
Podsumowanie i zamknięcie
 
 KONTAKT

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl

Biogen-103842