Materiały konferencyjne Informacje o opłatach Powrót do Termedia.pl
Informacje o opłatach
UWAGA! Brak miejsc. Rejestracja została zakończona.

Opłaty:
do 31 stycznia 2017 r. - 250 zł
od 1 lutego 2017 r. - 360 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego - 330 zł

Brak możliwości wpłat na miejscu


UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji


Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach konferencji,
– szczegółowy program,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– kawę.

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem BAR17 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres: szkolenia@termedia.pl

Formularz rejestracyjny
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę kongresu, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem: 1 czerwca 2018 r.
Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 11 maja 2018 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.
PARTNER
SPONSORZY