POST ESC 2020

KOMITET NAUKOWY:
PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF J. FILIPIAK
PROF. DR HAB. N. MED. MAREK POSTUŁA
DR HAB. N. MED. AGNIESZKA KAPŁON-CIEŚLICKA
DR HAB. N. MED. ZENON HUCZEK
DR HAB. N. MED. FILIP M. SZYMAŃSKI

9 WRZEŚNIA 2020, GODZINA 18:00

© 2020 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

WYKŁADOWCY

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
dr hab. n. med. Zenon Huczek
dr hab. n. med. Filip M. Szymański

O WEBINARIUM

Coroczne wydarzenie webinaryjne organizowane w tygodniu następującym po kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czasie, którego omówione zostaną najnowsze doniesienia z dziedziny kardiologii. Wybitni eksperci omówia zmiany w wytycznych ESC, które zostaną ogłoszone podczas tegorocznego kongresu. Przybliżą również wyniki najnowszych badań, których publikacja będzie miąla miejsce w czasie trwania kongresu ESC 2020.

PROGRAM
Przywitanie – przedstawienie prelegentów
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Nowe wytyczne ESC 2020
Migotanie przedsionków 2020
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Nowe wytyczne ESC 2020
Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST 2020
dr hab. n. med. Zenon Huczek
Nowe wytyczne ESC 2020
Wrodzona wada serca u dorosłych 2020
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Nowe wytyczne ESC 2020
Kardiologia sportowa i aktywność fizyczna u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową 2020
prof. dr hab. n. med. Marek Postuła
Nowe badania akronimowe ESC 2020
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Podsumowanie – zaproszenie na Post-ESC 2021
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

PARTNERZY WYDARZENIA