Strona główna O konferencji Program Zgłoś temat Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Strona główna
Szanowni Państwo!

Konferencja Priorytety w ochronie zdrowia 2012 organizowana już po raz drugi przez wydawnictwo Termedia, redakcję miesięcznika „Menedżer Zdrowia” oraz Akademię „Menedżera Zdrowia” pod patronatem Pracodawców RP – to jedna z ważniejszych debat o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia, jego zmianach i najtrudniejszych problemach. Podczas tego dwudniowego spotkania wybitni eksperci będą się zastanawiać, co należałoby zmienić, aby naprawić system zdrowotny. Sesje będą miały charakter debaty oksfordzkiej.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym uda się nam wypracować priorytety dla systemu w poszczególnych kategoriach.
Zdecydowaliśmy się, aby każdy panel miał charakter spójny i autorski, a więc powierzyliśmy ich skonstruowanie i prowadzenie wybitnym ekspertom w swojej dziedzinie. Mają oni przedstawić swój subiektywny pogląd na system, ale uwzględniając pełną paletę także innych poglądów prezentowanych przez zaproszonych gości.

Zależy nam także, aby koniecznie znaleźć czas – stąd trzy prawie godzinne sesje dyskusyjne –na wysłuchanie wypowiedzi z sali, aby także uczestnicy Priorytetów mogli przedstawić swój punkt widzenia na prezentowane zagadnienia.

Na zakończenie przedstawimy ich listę, licząc, że Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Kancelaria Prezydenta RP i Premiera RP, tworząc kolejne ustawy reformujące system zdrowotny, wezmą je pod uwagę.

Pierwszy dzień konferencji zakończy uroczysta gala, podczas której nagrodzimy laureatów XII edycji konkursu SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA – LIDERZY MEDYCYNY.

Serdecznie zapraszamy!
Janusz Michalak
prezes wydawnictwa Termedia
PATRONATY
MEDIALNE