RAK ODBYTNICY – CZEGO JESZCZE NIE WIEMY?

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH ZEGARSKI
DR N. MED. MICHAŁ JANKOWSKI

5-6 LISTOPADA 2020, GODZINA 17:00

© 2021 Termedia

ZAPROSZENIE

KIEROWNICTWO NAUKOWE

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr n. med. Michał Jankowski

WYKŁADOWCY


prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

prof. dr hab. n. med. Wiesław J. Kruszewski

dr Manuela Las-Jankowska

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

dr n. med. Bartosz Skonieczny

dr Karol Tkaczyński

dr Dorian Wiśniewski

dr Paweł Woropaj

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.


PROGRAM


CZWARTEK, 5 LISTOPADA

17:00-17:05
Powitanie
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
17:05-18:20
Sesja I Leczenie małoinwazyjne, ośrodki referencyjne
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
17:05-17:30
Jak laparoskopia zmieniła leczenie raka odbytnicy?
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Prezentacje VIDEO:

17:30-17:35
Film: Laparoskopowa chemioterapia dootrzewnowa w nowotworach jelita grubego
(narrator: dr n. med. Bartosz Skonieczny)
17:35-17:40
Film: Resekcja nawrotowego polipa odbytnicy w TEM
(narrator: dr n. med. Michał Jankowski)
17:40-17:50
Przygotowanie Colorectal Cancer Unit
dr n. med. Bartosz Skonieczny
17:50-18:20
Ośrodki referencyjne leczenia raka odbytnicy
Dyskusja: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
18:20-18:25
Przerwa
18:25-19:30
Sesja II EBM
Prowadzenie: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
18:25-18:45
Nieszczelność zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy w Polsce w oparciu o wstępne wyniki badania PSSO01
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski
18:45-19:00
Całkowita odpowiedź kliniczna po radio- lub radiochemioterapii przedoperacyjnej w wynikach badania PSSO02
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
19:00-19:15
Wznowa miejscowa raka odbytnicy - rzeczywistość kliniczna przy zastosowaniu leczenia skojarzonego
dr n. med. Michał Jankowski
19:15-19:30
Dyskusja


PIĄTEK, 6 LISTOPADA

17:00-17:05
Powitanie
dr n. med. Michał Jankowski
17:05-18:10
Sesja III Leczenie skojarzone
Prowadzenie: dr n. med. Michał Jankowski, dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.
17:05-17:20
Jak zintensyfikować leczenie przedoperacyjne?
dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.
17:20-17:35
Współczesne zastosowanie technik ablacyjnych w rozsiewie do wątroby
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.
17:35-17:50
Jakie kryteria powinien spełnić chory kwalifikowany do chemioterapii dootrzewnowej w raku odbytnicy
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.
17:50-18:10
Dyskusja

18:10-18:15
Przerwa
18:15-19:10
Sesja IV Pytania do eksperta
Prowadzenie: dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
18:15-18:25
Jak powinno wyglądać szkolenie rezydenta w ośrodku referencyjnym?
dr Karol Tkaczyński, dr Paweł Woropaj, dr Dorian Wiśniewski
18:25-18:30
Czy stosować chemioterapię po radykalnej resekcji zmian przerzutowych z wątroby w rozsianym raku odbytnicy?
dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.
18:30-18:35
Dlaczego i kiedy zlecić badania genetyczne u chorych z rakiem odbytnicy?
dr Manuela Las-Jankowska
18:35-18:40
Jak przygotować chorego z rakiem odbytnicy do zabiegu resekcyjnego?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
18:40-18:45
Jak wysoko podwiązać naczynia krezkowe przy resekcji odbytnicy?
prof. dr hab. n. med. Wiesław J. Kruszewski
18:45-18:50
Jakie zastosowanie ma TEM w leczeniu raka odbytnicy?
dr n. med. Michał Jankowski
18:50-19:10
Dyskusja
19:10
Zakończenie

PARTNER

SPONSORZY

PATRONAT

ORGANIZATOR

Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej CM UMK
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-769 Bydgoszcz