RAK PŁUCA A COVID-19

RAK PŁUCA A COVID-19

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. DARIUSZ M. KOWALSKI
PROF. DR HAB. TADEUSZ ORŁOWSKI

12 MAJA 2020, GODZINA 20:00
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. DARIUSZ M. KOWALSKI
PROF. DR HAB. TADEUSZ ORŁOWSKI

12 MAJA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

prof. Dariusz M. Kowalski

prof. Tadeusz Orłowski

prof. Maciej Krzakowski

dr Magdalena Knetki-Wróblewska

O WEBINARIUM

Chorzy na nowotwory płuc to grupa narażona na szczególne ryzyko w czasie epidemii COVID–19. Choroba wywoływana wirusem SARS-Cov-2 najczęściej daje objawy związane z drogami oddechowymi - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak opiekować się pacjentami? Co zrobić, kiedy zakażenie wirusem pojawi się na oddziale, gdzie leczy się chorych na nowotwory płuc? O tym wszystkim w czasie webinaru powiedzą wybitni specjaliści, lekarze praktycy, mający styczność z chorymi na raka płuca.

PROGRAM MERYTORYCZNY
Wstęp: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski

1. SARS-COV-2 wobec leczenia radykalnego raka płuca (diagnostyka i leczenie chirurgiczne) - prof. Tadeusz Orłowski

2. SARS-COV-2 wobec leczenia radykalnego raka płuca (radioterapia i radiochemioterapia) - prof. Dariusz M. Kowalski

3. SARS-COV-2 wobec paliatywnej chemioterapii nowotworów płuca - prof. Maciej Krzakowski

4. SARS-COV-2 wobec leków immunokompetentnych i terapii ukierunkowanych molekularnie stosowanych w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca - prof. Dariusz M. Kowalski

5. SARS-COV-2 wobec Programów Lekowych leczenia NDRP - dr Magdalena Knetki-Wróblewska

6. SARS-COV-2 wobec badań kontrolnych po i w trakcie leczenia nowotworów płuca - dr Magdalena Knetki-Wróblewska

Sesja pytań i odpowiedzi

Podsumowanie - prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski

PARTNERZY

ZOBACZ RÓWNIEŻKSIĄŻKI
Rekomendacje diagnostyki i leczenia astmy
Rekomendacje diagnostyki i leczenia POChP

Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego