RAK PŁUCA – NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA. AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2020.

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. DARIUSZ M. KOWALSKI
PROF. DR HAB. JOANNA CHOROSTOWSKA-WYNIMKO
DR MAGDALENA KNETKI-WRÓBLEWSKA

21 WRZEŚNIA 2020, GODZINA 19:00

© 2020 Termedia

KIEROWNICTWO NAUKOWE

prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko
dr Magdalena Knetki-Wróblewska

O WEBINARIUM

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) obok czerniaków w ostatnich latach stał się synonimem postępu w leczeniu grupy nowotworów, która do niedawna nie napawała optymizmem. Wprowadzenie do leczenia inhibitorów kinaz tyrozynowych szlaku EGFR, ALK i ROS-1 oraz leków immunokompetentnych znamiennie poprawiło wskaźniki przeżyć chorych w stadium rozsiewu, jak również parametry jakości życia. To co do niedawna było nieosiągalne, a definiowane jako średni czas przeżycia powyżej 12 miesięcy lub uzyskanie wysokiego odsetka przeżyć 1 rocznych, 2 letnich, 3 letnich czy nawet 5 letnich stało się w pełni realnie i osiągalne. Część chorych z określonymi zaburzeniami molekularnymi nie tylko otrzymała możliwość leczenia precyzyjnego i spersonalizowanego ale również w momencie obiektywnej progresji choroby dostała możliwość oceny mechanizmu tej progesji i w określonych sytuacjach jego przełamywania. Umożliwiło to i lekarzom i chorym prowadzenie leczenia sekwencyjnego, a uzyskiwane korzyści mierzono już nie w miesiącach, a wręcz w latach. Pozwoliło to na ukucie sformułowania o chorobie nowotworowej jako „chorobie przewlekłej“ co w przypadku raka płuca do niedawna nie pozostawało nawet w sferze marzeń. Nasze spotkanie wskaże nowe możliwości, które dziś, jutro lub za kilka miesięcy znajdą swoje trwałe miejsce w leczeniu NDRP.


PROGRAMPowitanie i wprowadzenie
Dariusz M.Kowalski
Diagnostyka molekularna niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w XXI wieku
Joanna Chorostowska-Wynimko
Przyszłość leczenia ukierunkowanego molekularnie NDRP
Magdalena Knetki-Wróblewska
Wykład sponsorowany BMS  
Leki immunokompetentne w leczeniu NDRP - nowości i modyfikacje
Dariusz M. Kowalski
Dyskusja
Joanna Chorostowska-Wynimko, Magdalena Knetki-Wróblewska, Dariusz M. Kowalski
Podsumowanie
Joanna Chorostowska-Wynimko

PARTNERZY WYDARZENIA