RAK PŁUCA – NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA, CZ. 2. AKTUALIZACJA 2020, PRZYSZŁOŚĆ 2021.

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. DARIUSZ M. KOWALSKI
PROF. DR HAB. JOANNA CHOROSTOWSKA-WYNIMKO
DR N. MED. MAGDALENA KNETKI-WRÓBLEWSKA

26 LISTOPADA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia

KIEROWNICTWO NAUKOWE

prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko
dr Magdalena Knetki-Wróblewska


O WEBINARIUM

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) obok czerniaków w ostatnich latach stał się synonimem postępu w leczeniu grupy nowotworów, która do niedawna nie napawała optymizmem. Wprowadzenie do leczenia inhibitorów kinaz tyrozynowych szlaku EGFR, ALK i ROS-1 oraz leków immunokompetentnych znamiennie poprawiło wskaźniki przeżyć chorych w stadium rozsiewu, jak również parametry jakości życia. To co do niedawna było nieosiągalne, a definiowane jako średni czas przeżycia powyżej 12 miesięcy lub uzyskanie wysokiego odsetka przeżyć 1 rocznych, 2 letnich, 3 letnich czy nawet 5 letnich stało się w pełni realnie i osiągalne. Część chorych z określonymi zaburzeniami molekularnymi nie tylko otrzymała możliwość leczenia precyzyjnego i spersonalizowanego ale również w momencie obiektywnej progresji choroby dostała możliwość oceny mechanizmu tej progesji i w określonych sytuacjach jego przełamywania. Umożliwiło to i lekarzom i chorym prowadzenie leczenia sekwencyjnego, a uzyskiwane korzyści mierzono już nie w miesiącach, a wręcz w latach. Pozwoliło to na ukucie sformułowania o chorobie nowotworowej jako „chorobie przewlekłej“ co w przypadku raka płuca do niedawna nie pozostawało nawet w sferze marzeń. Nasze spotkanie wskaże nowe możliwości, które dziś, jutro lub za kilka miesięcy znajdą swoje trwałe miejsce w leczeniu NDRP. Uwzględniona zostaną najnowsze badania oraz doniesienia z ostatnich, międzynarodowych Kongresów. Pierwsza część naszego webinaru z 21.09 wzbudziała ogromne zainteresowanie. Zapraszamy więc do kontynuacji.


PROGRAM1. Wstęp
Dariusz M.Kowalski
2. Nowe technologie w nowych czasach (diagnostyka molekularna, proteomiczna, epigenetyczna)
Joanna Chorostowska-Wynimko
3. Nowe leki w nowych czasach (szlaki KRAS, NTRK, PIK3CA, FGFR, HER, PTEN)
Magdalena Knetki-Wróblewska
4. Nowe leki w nowych kombinacjach (leki immunokompetentne i ukierunkowane molekularnie w skojarzeniu z lekami antyangiogennymi i radioterapią)
Dariusz M. Kowalski
5. Dyskusja
Joanna Chorostowska-Wynimko, Magdalena Knetki-Wróblewska, Dariusz M. Kowalski
6. Podsumowanie
Joanna Chorostowska-Wynimko