REKONSTRUKCJE PIERSI Z ZASTOSOWANIEM IMPLANTÓW

KIEROWNIK NAUKOWY:
DR HAB. DAWID MURAWA, PROF. UZ, PROF. WSZUIE

31 LIPCA 2020, GODZINA 18:00

© 2024 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

dr n. med. Sławomir Cieśla
dr n. med. Daniel Maliszewski
dr n. med. Paweł Pyka
prof. Vidya Raghavan
dr n. med. Artur Śliwiński
dr n. med. Mateusz Wichtowski

PROGRAM


Część I
18:00-18:15
Anatomiczne podstawy chirurgii rekonstrukcyjnej piersi
dr n. med. SŁAWOMIR CIEŚLA
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
18:15-18:30
Prepectoral breast reconstruction
prof. VIDYA RAGHAVAN
The Royal Wolverhampton NHS Trust Birmingham University UK
18:30-18:45
Rekonstrukcja piersi implantami w położeniu pod mięśniem piersiowym większym
dr n. med. ARTUR ŚLIWIŃSKI
Art Medical Center Szczecin
18:45-19:05
Dyskusja
19:05 -19:15
Przerwa

Część II
19:15-19:30
Zastosowanie ekspanderów w rekonstrukcjach piersi
dr n. med. PAWEŁ PYKA
Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu Oddział Chirurgii Onkologicznej
19:30-19:45
Siatki syntetyczne w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi
dr n. med. MATEUSZ WICHTOWSKI
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
19:45-20:00
Zastosowanie siatek biologicznych w rekonstrukcji piersi
dr n. med. DANIEL MALISZEWSKI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
20:00-20:20
Dyskusja

SPONSORZY

PATRONAT