SUKCES ROKU 2021 W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

 

WARSZAWA, ZAMEK KRÓLEWSKI, 26.01.2022

Na prośbę Czytelników termin składania kandydatur został przedłużony do 26 listopada!


• Menedżer Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne

Formularz do pobrania

UWAGA: Do zgłoszenia w tej kategorii wymagane jest również wypełnienie i odesłanie ankiety
Ankieta do pobrania

• Menedżer Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne

Formularz do pobrania

UWAGA: Do zgłoszenia w tej kategorii wymagane jest również wypełnienie i odesłanie ankiety

Ankieta do pobrania


• Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital


Formularz do pobrania


UWAGA: Do zgłoszenia w tej kategorii wymagane jest również wypełnienie i odesłanie ankiety
Ankieta do pobrania

• Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne


Formularz do pobrania


• Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa

Formularz do pobrania


• Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna

Formularz do pobrania


• Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – media i public relations


Formularz do pobraniaUWAGA!
Po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie go pocztą elektroniczną: pr@termedia.pl,
pocztą tradycyjną: Wydawnictwo Termedia sp. z o.o., ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 listopada