SUKCES ROKU 2023 W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

WARSZAWA
 
31.01.2024

© 2024 Termedia

MIEJSCE

ZAMEK KRÓLEWSKI
plac Zamkowy 4, Warszawa

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

To już dwudziesta trzecia edycja konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”.

Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które odniosły sukces w ochronie zdrowia. Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne.

Laureatów nagrodzimy 31 stycznia 2024 r., w Zamku Królewskim w Warszawie. 
Gali „Sukces Roku” towarzyszy konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2024”, która poświęcona jest tematom zdrowia publicznego, polityce lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz priorytetom w wybranych obszarach terapeutycznych. Do udziału w panelach zaprosiliśmy autorytety z wybranych dziedzin medycznych, a także przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kluczowych organizacji sektora zdrowotnego. Wydarzenie odbędzie się również 31 stycznia w godzinach 9:00 – 17:00.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2024” oraz Gali Konkursu „Sukces Roku” (31 stycznia 2024 r., o godz. 18.15).

Pozostaję z wyrazami szacunku i życzę powodzenia!

JM Foto

Janusz Michalak
Prezes Wydawnictwa Termedia

KATEGORIE

Menedżer Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Placówki publiczne
Menedżer Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Placówki prywatne
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Innowacyjny szpital
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie publiczne
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Działalność edukacyjno-szkoleniowa
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Działalność charytatywna
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Media i public relations
Nagroda specjalna - Ambasador Zdrowia
Osobowość Roku 2023 w Ochronie Zdrowia

Ponadto przyznane zostaną nagrody czasopism "Menedżer Zdrowia" i "Kurier Medyczny"


KAPITUŁA KONKURSU

Marek Balicki – były minister zdrowia
Maciej Bogucki – dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia
Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
Małgorzata Gałązka-Sobotka – dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Anna Janczewska – minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club
Jadwiga Kamińska – prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia
Halina Kutaj-Wąsikowska – była dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Wojciech Maksymowicz – były minister zdrowia, kierownik Katedry Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Andrzej Mądrala – prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP
Janusz Michalak – prezes Wydawnictwa Termedia, redaktor naczelny Menedżera Zdrowia
Arkadiusz Nowak – prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Mieczysław Pasowicz – prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali
Piotr Pawliszak – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Witold Rużyłło – pionier kardiologii inwazyjnej
Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Krystyna Wechmann – prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii i Zespołu ds. Narodowej Strategii w Onkologii
Andrzej Wojtyła – były minister zdrowia, rektor Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Tomasz Wróbel - przewodniczący zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, wiceprezes Aesculap Chifa sp. z o.o.
Tomasz Zdrojewski – członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

PATRONATY

Minister Zdrowia
NFZ
NIL
Pracodawcy RP
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Federacja Pacjentów Polskich
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

ORGANIZATOR

tm
km
mz
facebook linkedin twitter
© Copyright 2023 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone