SUKCES ROKU 2023 W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

WARSZAWA
 
31.01.2024

© 2023 Termedia

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

To już dwudziesta trzecia edycja konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”.

Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które odniosły sukces w ochronie zdrowia. Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne.

Laureatów nagrodzimy 31 stycznia 2024 r., w Zamku Królewskim w Warszawie. 
Gali „Sukces Roku” towarzyszy konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2024”, która poświęcona jest tematom zdrowia publicznego, polityce lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz priorytetom w wybranych obszarach terapeutycznych. Do udziału w panelach zaprosiliśmy autorytety z wybranych dziedzin medycznych, a także przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kluczowych organizacji sektora zdrowotnego. Wydarzenie odbędzie się również 31 stycznia w godzinach 9:00 – 17:00.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2024” oraz Gali Konkursu „Sukces Roku” (31 stycznia 2024 r., o godz. 18.15).

Pozostaję z wyrazami szacunku i życzę powodzenia!

JM Foto

Janusz Michalak
Prezes Wydawnictwa Termedia

KATEGORIE

Menedżer Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Placówki publiczne
Menedżer Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Placówki prywatne
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Innowacyjny szpital
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie publiczne
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Działalność edukacyjno-szkoleniowa
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Działalność charytatywna
Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – Media i public relations
Nagroda specjalna - Ambasador Zdrowia
Osobowość Roku 2023 w Ochronie Zdrowia

Ponadto przyznane zostaną nagrody czasopism "Menedżer Zdrowia" i "Kurier Medyczny"


KAPITUŁA KONKURSU

dr n. med. Marek Balicki – były minister zdrowia
Maciej Bogucki – dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia
dr hab. n. med. Szczepan Cofta - przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i lekarz naczelny Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu
dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. PAN – kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
Jarosław J. Fedorowski – prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC, prezes Polskiej Federacji Szpitali Gubernator (PL), członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
dr hab. n. med. Romuald Holly, prof. nadzw. – dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń
Anna Janczewska – minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Jadwiga Kamińska – prezes Stowarzyszenia „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia”
Halina Kutaj-Wąsikowska – dyrektor, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – były minister zdrowia
dr Andrzej Mądrala – członek rady Pracodawców RP i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej
Janusz Michalak – redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”, prezes zarządu Wydawnictwa Termedia
ks. dr Arkadiusz Nowak – prezes zarządu Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz – prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali
dr Piotr Pawliszak – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło – dziekan Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, konsultant Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr n. med. Leszek Sikorski – były minister zdrowia
dr n. med. Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – pełnomocnik do spraw organizacji Centrum Badań Klinicznych w onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Krystyna Wechmann – prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
dr n. med. Andrzej Wojtyła – były minister zdrowia
Tomasz Wróbel - prezes Aesculap-Chifa Sp. z o.o.
dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. – były przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed

ORGANIZATOR

tm
km
mz
facebook linkedin twitter
© Copyright 2023 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone