SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

 

WARSZAWA, 16.01.2020

JURY PRESELEKCYJNE KONKURSU
1. Jarosław J. FEDOROWSKI – prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC, Prezes Polskiej Federacji Szpitali Gubernator (PL), członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

2. dr Małgorzata GAŁĄZKA-SOBOTKA – dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

3. Anna JANCZEWSKA – minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

4. Maciej Bogucki – dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia

5. Janusz MICHALAK – redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”, prezes Zarządu Wydawnictwa Termedia
© 2020 Termedia