SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

 

WARSZAWA, 16.01.2020

KAPITUŁA KONKURSU
1. dr n. med. Marek Balicki – były minister zdrowia

2. Maciej Bogucki – dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia

3. dr hab. n. med. Szczepan Cofta – dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4. dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. PAN – kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

5. Jarosław J. Federowski – prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC, prezes Polskiej Federacji Szpitali Gubernator (PL), członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

6. prof. dr hab. n. med. Marian Filar – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalenej

7. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

8. dr hab. n. med. Maciej Hamankiewicz – były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

9. dr hab. prof. nadzw. Romuald Holly – dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń

10. Anna Janczewska – minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

11. Jadwiga Kamińska – prezes Stowarzyszenia „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia”

12. dr n. med. Krzysztof Kuszewski – ekspert ochrony zdrowia

13. Halina Kutaj - Wąsikowska – dyrektor, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

14. prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – były minister zdrowia

15. Andrzej Mądrala – wiceprezydent Pracodawcy RP

16. Janusz Michalak – redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”, prezes zarządu Wydawnictwa Termedia

17. ks. dr Arkadiusz Nowak – prezes zarządu Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

18. prof. dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz – prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

19. dr n. med. Maciej Piróg – prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

20. prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło – dziekan Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, konsultant Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

21. dr n. med. Leszek Sikorski – były minister zdrowia

22. prof. dr hab. n. med. Jacek Sobczak – prodziekan ds. naukowych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

23. dr n. med. Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

24. prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – pełnomocnik do spraw organizacji Centrum Badań Klinicznych w onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

25. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko – były rektor Akademii Medycznej w Warszawie, członek koresp. PAU, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN

26. Krystyna Wechmann – prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

27. dr n. med. Andrzej Wojtyła – były minister zdrowia

28. Tomasz Wróbel – wice prezes Aesculap-Chifa Sp. z o.o.

29. prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski – przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed
© 2020 Termedia