SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

 

WARSZAWA, 16.01.2020

KATEGORIE KONKURSU
Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Placówki publiczne

Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Placówki prywatne

Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Innowacyjny szpital

Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie publiczne

Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Działalność edukacyjno-szkoleniowa

Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Działalność charytatywna

Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Media i public relations

Dodatkowe kategorie konkursu:

Osobowość Roku 2019 w Ochronie Zdrowia (nie obowiązują formularze zgłoszeniowe, prawo do nominacji ma kapituła)

• Nagroda specjalna konkursu Ambasador Zdrowia (nie obowiązują formularze zgłoszeniowe, prawo do nominacji ma kapituła)

• Nagrody specjalne czasopisma „Menedżer Zdrowia” (nie obowiązują zgłoszenia, prawo do nominacji ma wyłącznie Kolegium redakcyjne i Rada programowa czasopisma Menedżer Zdrowia)

Udział w konkursie jest bezpłatny.

_
© 2020 Termedia