SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

 

WARSZAWA, 16.01.2020

KATEGORIA: Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne

ZWYCIĘZCY EX AEQUO:Janusz Kowalewski – dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
Nagrodzony za konsekwentne działania inwestycyjne oraz politykę kadrową służącą podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa świadczeń medycznych udzielanych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Centrum jest jednym z najnowocześniejszych szpitali w kraju oferujących kompleksowe świadczenia medyczne z zakresu onkologii, uwzględniające wielospecjalistyczną diagnostykę, skojarzone leczenie oparte na współpracy doświadczonego personelu medycznego, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne. Polska Grupa Raka Płuca w 2018 r. uznała bydgoski szpital za najlepszą placówkę leczącą raka płuca. Centrum Onkologii w Bydgoszczy od lat wyznacza nowe trendy w medycynie. Było pierwszą lecznicą w kraju, która w 2003 r. wprowadziła do diagnostyki obrazowej badania PET/CT z wykorzystaniem znaczników cyklotronowych wytwarzanych we własnym laboratorium, a 10 lat później badania PET/MR.
Profesor dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej, oprócz zarządzania Centrum Onkologii kieruje także Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Onkologii. Jest autorem ponad 100 publikacji z dziedziny torako- i kardiochirurgii oraz onkologii. W 2018 r. został wybrany na prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Jakub Kraszewski – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Przeprowadził udaną restrukturyzację Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Szpital jeszcze w 2010 r. miał blisko 100 mln zł zobowiązań do spłaty i kłopoty z płynnością finansową. Dziś sytuacja placówki jest na tyle dobra, że w 2019 r. udało się spłacić przed terminem 110 mln zł pożyczki, którą klinika uzyskała na restrukturyzację z Agencji Rozwoju Przemysłu. Ośrodek jest jednym z nielicznych szpitali klinicznych o tak dużym rozmiarze działalności, a jednocześnie przychodach przekraczających 600 mln zł, utrzymujących dodatni wynik finansowy. To również jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce.


WYRÓŻNIENIA:

Bożena Mleczek-Dąbrowska – dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu
Wyróżniona za utrzymanie przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną pozycji lidera w lecznictwie ambulatoryjnym na toruńskim rynku świadczeń zdrowotnych, wdrożenie kompleksowej opieki nad pacjentem w POZ, pozyskiwanie funduszy europejskich na działania związane z poprawą dostępu do usług zdrowotnych, poszukiwanie nisz rynkowych, rozwijanie tych segmentów działalności, które nie są limitowane, oraz tych świadczeń, których ceny ustala sama placówka. Różnorodna i konkurencyjna oferta usług medycznych, zarówno w ramach umowy z publicznym płatnikiem, jak i komercyjnych, świadczy o umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby rynku medycznego i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania.

Marian Kreis – dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Wyróżniony za pozyskanie funduszy unijnych i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenie nowoczesnego Centrum Urazowego dla Dzieci z pełnym zapleczem i lądowiskiem dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wyposażenie, modernizację i cyfryzację Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.

Artur Rydzyk – komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
Wyróżniony za utrzymanie wysokiej pozycji Wojskowego Szpitala Klinicznego wśród ośrodków medycznych w Krakowie i regionie, m.in. dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, grantów klinicznych ze środków MON i środków własnych. Doprowadził do zakończenia rozbudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, otwarcia Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka, rozpoczęcia największej inwestycji w dziejach szpitala – budowy zintegrowanego bloku operacyjnego.

__________
KATEGORIA: Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne

ZWYCIĘZCA:Marcin Faflik – prezes zarządu Magodent Sp. z o.o. Grupa LUX MED
Nagrodzony za działalność onkologiczną spółki Magodent – za jej rozwój i sposób, w jaki jest prowadzona. Pod względem liczby pacjentek Magodent jest drugim na Mazowszu ośrodkiem kompleksowej diagnostyki i terapii raka piersi. Spółka prowadzi trzy szpitale liczące 350 łóżek. Zakres działalności obejmuje zarówno chemioterapię, jak i chirurgię onkologiczną oraz udzielanie porad w przychodniach.


WYRÓŻNIENIE:

Michał Nowrotek – prezes MED Holding S.A. prowadzący Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach
Szpital świadczy kompleksowe usługi zdrowotne, od porady urologicznej poprzez chirurgię po rehabilitację. Placówka stale się rozwija, inwestując zarówno w sprzęt, jak i pracowników, o czym świadczą mierniki inwestycji na infrastrukturę i wyposażenie podniesione o ponad 20 mln zł od momentu objęcia przez Michała Nowrotka stanowiska w 2017 r. W latach 2017–2018 udało się pozyskać ponad 7 mln zł na doinwestowanie infrastruktury oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu dla szpitala. Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia, realizuje program staży specjalizacyjnych dla lekarzy, m.in. z chirurgii ginekologicznej. Placówka może się pochwalić certyfikatami: ISO 9001:2015, 14001:2015, PN-ISO/IEC 27001:2014-12, a także certyfikatem „Szpital bez bólu”. Jak podkreśla prezes Nowrotek, w systemie ochrony zdrowia liczy się przede wszystkim pacjent.

__________
KATEGORIA: Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital

ZWYCIĘZCA:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie – dyrektor Marcin Jędrychowski
Placówka należy do najlepszych w kraju pod względem diagnostyki i leczenia. Uhonorowano ją za innowacyjność wprowadzanych rozwiązań, które przyczyniają się do oszczędności czasu personelu oraz bardziej precyzyjnego wykonywania zabiegów, czego efektem jest szybszy powrót do zdrowia pacjentów. Na jednostkę składa się kompleks kilkunastu budynków usytuowanych na powierzchni 16 ha. Szpital liczy ponad 1000 łóżek. Ma 31 poradni i blok operacyjny z 24 salami skupionymi w obrębie jednej, centralnie zarządzanej przestrzeni.


WYRÓŻNIENIE:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – dyrektor Piotr Sołtysiński
W obecnym kształcie jednostka działa od 1982 r. Jest placówką o II poziomie referencyjności, pełni funkcję ośrodka wspomagającego działalność okolicznych szpitali, w szczególności w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Resku. Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad szpitalem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

__________
KATEGORIA: Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne

ZWYCIĘZCA:Piotr Chłosta – kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ Collegium Medicum
Wprowadził do rodzimej urologii wiele nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia zabiegowego. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu środowisko urologów opracowało niedawno trzy projekty opieki koordynowanej w nowotworach urologicznych. Profesor nie tylko robi dużo dla urologii, ale także w znakomity sposób propaguje zachowania profilaktyczne. Od 2015 r. podczas Międzynarodowego Tygodnia Urologii organizuje w Krakowie festiwal KultURO, którego celem jest profilaktyka urologiczna i przełamywanie tabu – mówienie o zaburzeniach układu moczowego. Do tego projektu angażuje gwiazdy muzyki i zaprasza do wspólnego promowania zdrowia.


WYRÓŻNIENIA:

Joanna Narbutt – inicjatorka zmian w programie lekowym „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”
Zaproponowane prof. Joannę Narbutt zmiany w programie lekowym „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej” pozwolą na objęcie terapią szerszej grupy pacjentów spełniających określone kryteria dzięki włączeniu dwóch nowych leków biologicznych. Ponadto umożliwią leczenie wszystkich pacjentów przez 96 tygodni bez względu na rodzaj zastosowanych leków. Zmiana ta spowodowała ujednolicenie czasu terapii wszystkimi lekami dostępnymi w programie lekowym. To wszystko zwiększa dostęp pacjentów do terapii, na co przez lata czekało zarówno środowisko lekarzy, jak i pacjenci.

Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku – koordynator Krzysztof Chlebus
Koordynatorem placówki jest Krzysztof Chlebus, który opracował autorską koncepcję modelowej opieki nad pacjentem z hipercholesterolemią, obejmującą koordynację diagnostyki i terapii oraz kompleksowość oferty usług medycznych dla pacjenta i jego rodziny. Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej powstało w 2017 r. Placówka stanowi przykład działań, które dają podstawy do wprowadzenia zmian systemowych w opiece nad pacjentami z hipercholesterolemią rodzinną w naszym kraju. Nowatorskie jest również opracowanie zasad skoordynowanej współpracy pomiędzy KCHR a innymi podmiotami tworzącymi najważniejsze ogniwa modelowej opieki, m.in. z poszczególnymi klinikami GUMed.

__________
KATEGORIA: Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa

ZWYCIĘZCA:„Kolonoskopia jest super!” – III edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier – wyłącz raka” organizowanej przez firmę Servier Polska
„Servier – wyłącz raka!” to ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna, której celem jest promocja profilaktyki przeciwnowotworowej oraz podnoszenie świadomości Polaków w zakresie czynników ryzyka. W 2019 r. realizowano trzecią edycję projektu pod hasłem „Kolonoskopia jest super!”. Głównym celem było podkreślenie roli profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem kolonoskopii jako badania ratującego życie oraz przełamywanie związanego z nim społecznego tabu. Kampania kierowana była do ogółu społeczeństwa, ale z uwagi na charakter schorzenia działania adresowane były przede wszystkim do osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. W 2019 r. badaniami profilaktycznymi objęto 78 tys. pacjentów.


WYRÓŻNIENIE:

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe – prezes Katarzyna Kowalska
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe powstało we wrześniu 2017 r. z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo. Prezesem Stowarzyszenia jest Katarzyna Kowalska, liderka i współzałożycielka tej organizacji non-profit zajmującej się inicjatywami edukacyjnymi w zakresie profesji pielęgniarskiej, wzmacnianiem prestiżu zawodowego pielęgniarek oraz szeroko pojętą działalnością na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.

__________
KATEGORIA: Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna

ZWYCIĘZCA:Fundacja Siepomaga – prezes zarządu Monika Urban
Siepomaga to fundacja prowadząca pierwszą i największą w Polsce platformę internetową poświęconą działalności charytatywnej. Dzięki niej niezwykle skutecznie zbiera pieniądze na rzecz osób potrzebujących pomocy, w tym chorych i niepełnosprawnych. Do tej pory zebrała ponad 500 mln zł na cele charytatywne.

__________
KATEGORIA: Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – media i public relations

ZWYCIĘZCA:Michał Dobrołowicz – RMF FM
Dziennikarzem radiowym jest od ponad 10 lat. Od marca 2015 r. pracuje w RMF FM – najpierw w rmf24.pl, a od ponad trzech lat w warszawskim oddziale stacji. Zajmuje się głównie tematami związanymi z systemem ochrony zdrowia oraz warszawsko-mazowieckimi aktualnościami. Najczęściej można go spotkać w... żółto-niebieskim samochodzie RMF FM, którym jeździ na nagrania reporterskich materiałów.


WYRÓŻNIENIA:

Henryk Szrubarz – Polskie Radio
W audycji „Sygnały Dnia” prowadzi rozmowy na temat zdrowia i medycyny z wybitnymi specjalistami. W 2019 r. na antenie „Sygnałów Dnia” przeprowadził cykl debat poświęconych profilaktyce zdrowotnej, które towarzyszyły ogólnopolskiemu programowi badań profilaktycznych „Po pierwsze zdrowie”.

Małgorzata Wiśniewska – STUDIO MED
Telewizja STUDIOMED jest dostępna od sierpnia 2019 r. w sieci telewizji kablowych. Jej misją jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i leczenia.

Ewa Podolska – TOK FM
Zaczynała od korespondencji radiowych z Paryża. Pracuje w radiu TOK FM od jego powstania. Dwa razy w tygodniu prowadzi godzinną audycję „U TOKtora”, w której rozmawia z wybitnymi przedstawicielami świata medycznego. Codziennie przed godziną 14.00 w krótkim felietonie podaje słuchaczom zdrowotną „pigułkę” w „Przewodniku Medycznym na Zdrowie”. Wychodzi z założenia, że jeśli ona czegoś nie rozumie, słuchając w studio rozmówcy, to słuchacz przy odbiorniku z pewnością także. Dlatego drążąc temat zdrowia i choroby, zmusza ekspertów do mówienia w sposób jasny i zrozumiały.

__________
Nagroda Ambasador ZdrowiaGilberto Amauri de Godoy Filho „Giba"
Od 2014 r., kiedy zakończył profesjonalną karierę, jest członkiem władz federacji światowej siatkówki FIVB. Przewodniczący komisji zawodniczej FIVB. Zaangażowany w akcje społeczne związane ze zwalczaniem otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dzieci z chorobami nowotworowymi. Jako dziecko zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Zaangażował się w kampanię „All children need you”, by dodać chorym dzieciom otuchy, pokazując, że nawet tak ciężką chorobę można przezwyciężyć i zrealizować swoje marzenia, a nawet zostać mistrzem olimpijskim. Od 2018 r. mieszka w Polsce.

__________
Osobowość Roku 2019 w Ochronie Zdrowia
Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalna i wiceprezes zarządu Adamedu, oraz Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamedu
Małgorzata Adamkiewicz jest prezesem zarządu, a Maciej Adamkiewicz wiceprezesem zarządu powstałej w 2014 r. Fundacji Adamed. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju utalentowanej młodzieży oraz popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych. Flagowym programem społecznym Fundacji jest ADAMED SmartUP, do którego w trakcie pięciu edycji zarejestrowało się 32 tys. uczniów z całej Polski, a ok. 1200 uczestniczyło w warsztatach naukowych.

__________
Nagroda Specjalna Czasopism „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”

Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
Jest jednym z twórców i inicjatorów powstania najmłodszego w Polsce samorządu zawodowego. Krajowa Izba Fizjoterapeutów to trzecia co do wielkości grupa zawodowa wśród zawodów medycznych – zrzesza 67 tys. osób. Sukcesy Macieja Krawczyka to konsolidacja środowiska, wprowadzenie po raz pierwszy w Polsce wytycznych udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i opisywania ich w dokumentacji medycznej zgodnie ze stworzoną przez WHO Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), a także wprowadzenie jednolitych standardów nauczania na uczelniach. Dzięki niemu po raz pierwszy od ponad 15 lat NFZ zmienił wycenę świadczeń fizjoterapeutycznych.

Fundacja na rzecz rozwoju ICZMP – fundator Prof. Maciej Banach, prezes zarządu Małgorzata Kołtuniak
Fundacja powstała z myślą o wspieraniu dzieci z wadami wrodzonymi, ale także najciężej chorych dzieci po operacjach, z chorobami metabolicznymi, nowotworami czy chorobami rzadkimi. Pomaga także kobietom z najpoważniejszymi chorobami w ciąży czy z chorobami nowotworowymi. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Placówka składa się z dwóch części: ginekologiczno-położniczej oraz pediatrycznej. Jest referencyjnym ośrodkiem perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca czy infekcjami. W ICZMP diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. Założycielem fundacji jest Prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP, a funkcję prezesa zarządu pełni Pani Małgorzata Kołtuniak. Przez ostatnie 5 lat udało się zorganizować 5 Balów Charytatywny, kolejny jest już za miesiąc 22 lutego, 3 biegi charytatywne i wiele innych aktywności - kupiono sprzęt dla dzieci za prawie 1,5 mln złotych.

Iwona Niedzielska – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach
Profesor Iwona Niedzielska przeprowadza wiele innowacyjnych operacji. Jedna z ich polegała na przeszczepieniu implantu brakującej części kości wydrukowanego na drukarce 3D. Innowacją było równoczesne wszczepienie do zrekonstruowanej żuchwy trzech implantów zębów. Wprowadziła również unikatową metodę leczenia naciekającej postaci guza olbrzymiokomórkowego. Wdrożyła w trudno gojących się ranach terapię podciśnieniową (niestosowaną do tej pory w chirurgii szczękowo-twarzowej) z autorską metodą zamykania przetok zewnętrznych. Stworzyła pierwszą w Polsce pracownię fizjoterapii dla chorych poddanych zabiegom chirurgii szczękowo-twarzowej. Ma duże osiągnięcia naukowe, m.in. pierwsza na świecie przeprowadziła badania genetyczne guzów dziąsła, wyznaczając miejsce poszczególnym typom nadziąślaków. Udowodniła też wpływ schorzeń przyzębia na rozwój miażdżycy na podstawie badań genetycznych bioptatów.

__________
Nagroda Specjalna Czasopisma „Kurier Medyczny”

Andrzej Marszałek – konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii
Profesor Andrzej Marszałek jako konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, stworzył projekt „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych, wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem pacjenta. Projekt ma charakter pilotażu służącego wprowadzeniu akredytacji dla zakładów, które świadczą usługi finansowane ze środków publicznych. Akredytacja będzie miała na celu weryfikację procesu organizacji podmiotu oraz przede wszystkim jakości wykonywanych badań patomorfologicznych.
© 2021 Termedia