© 2021 Termedia

KIEROWNICTWO NAUKOWE

Monika Adamczyk-Sowa prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

WYKŁADOWCY

dr n. med. Anna Karbicka

dr n. med. Monika Marona

dr Stanisław Rusek

O WEBINARIUM

Dlaczego skuteczne leczenie stwardnienia rozsianego należy rozpocząć jak najszybciej?

Do największego uszkodzenia aksonowego dochodzi w pierwszych kilku latach rozwoju stwardnienia rozsianego, a progresja stopnia niepełnosprawności we wczesnej fazie RRMS jest heterogenna i nieprzewidywalna. Skuteczne leczenie w I fazie choroby daje największe szanse na ograniczenie progresji i pozwala osiągnąć lepsze rezultaty długoterminowe, a w konsekwencji zachować sprawność pacjenta.*

PROGRAM

18:30-18:35
Otwarcie i wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
18:35-18:55
Czas ma znaczenie. Wczesne rozpoczynanie terapii fumaranem dimetylu, a długoterminowa skuteczność i wpływ na ocenę sprawności pacjentów z SM
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
18:55-19:15
Skuteczność fumaranu dimetylu w codziennej praktyce klinicznej
dr Stanisław Rusek
19:15-19:35
Bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w codziennej praktyce klinicznej
dr n. med. Monika Marona
19:35-19:55
Leczenie SM u młodych dorosłych
dr n. med. Anna Karbicka
19:55-20:25
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, dr n. med. Monika Marona, dr n. med. Anna Karbicka, dr Stanisław Rusek
20:25-20:30
Podsumowanie i zakończenie
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa


*Giovannoni G et al, Brain health: time matters in multiple sclerosis; https://www.msbrainhealth.org/report  (16.02.2021)


Biogen-88393