© 2021 Termedia

WYKŁADOWCY

dr n. med. Małgorzata Siger

dr n. med. Monika Marona

dr Wojciech Wicha

O WEBINARIUM

Dlaczego skuteczne leczenie stwardnienia rozsianego należy rozpocząć jak najszybciej?

Do największego uszkodzenia aksonowego dochodzi w pierwszych kilku latach rozwoju stwardnienia rozsianego, a progresja stopnia niepełnosprawności we wczesnej fazie RRMS jest heterogenna i nieprzewidywalna. Skuteczne leczenie w I fazie choroby daje największe szanse na ograniczenie progresji i pozwala osiągnąć lepsze rezultaty długoterminowe, a w konsekwencji zachować sprawność pacjenta.*

PROGRAM

18:30-18:35
Otwarcie i wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
18:35-19:00
Cele terapii w SM. Dlaczego powinniśmy leczyć wcześnie i skutecznie
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
19:00-19:20
Diagnostyka pacjentów z SM w codziennej praktyce klinicznej
dr n. med. Małgorzata Siger
19:20-19:40
Skuteczność fumaranu dimetylu w rzeczywistej praktyce klinicznej
dr Wojciech Wicha
19:40-20:00
Długoterminowe bezpieczeństwo i monitorowanie terapii fumaranem dimetylu (DMF)
dr n. med. Monika Marona
20:00-20:25
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, dr n. med. Małgorzata Siger, dr n. med. Monika Marona, dr n. med. Wojciech Wicha
20:25-20:30
Podsumowanie i zakończenie
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa


*Giovannoni G et al, Brain health: time matters in multiple sclerosis; https://www.msbrainhealth.org/report  (16.02.2021)

SIL TECFIDERA

Biogen-88393