TOP MEDICAL TRENDS 2020


POZNAŃ, 20.03.2020 - 22.03.2020

INFORMACJE O OPŁATACH
UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji


Opłata rejestracyjnado 16.12.2019 r.do 31.01.2020 r.po 31.01.2020 r.
lekarze POZ, lekarze specjaliści oraz w trakcie specjalizacji, farmaceuci520 zł580 zł680 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej470 zł530 zł640 zł
pielęgniarki, studenci medycyny oraz emeryci (za potwierdzeniem)190 zł350 zł390 zł
impreza towarzysząca (sobotnia). Koncert nie jest częścią Kongresu. Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE260 zł

Wpłata po 8 marca 2020 r. oraz wniesiona na Kongresie: 1000 zł

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

UWAGA: opłata podstawowa obejmuje następujące świadczenia:
- udział w sesjach naukowych
- szczegółowy program, materiały kongresowe
- certyfikat uczestnictwa
- poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch


Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.


Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem TMT20 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie Top Medical Trends jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 8 marca 2020 r.
Po 8 marca 2020 r. istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Kongresu.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 8 marca 2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.


UWAGA!!!
Organizator nie gwarantuje uczestnikom miejsc parkingowych na terenie MTP.
Liczba miejsc parkingowych ograniczona.


Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2019 Termedia