TOP MEDICAL TRENDS 2018

 

POZNAŃ, 16.03.2018 - 18.03.2018


„Konferencja finansowana w ramach umowy nr 573/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

prof. dr hab. Maciej Banach
prof. dr hab. Maria Barcikowska
dr n. med. Marcin Barylski
prof. dr hab. Lidia B. Brydak
dr hab. Maria Bujnowska-Fedak
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. Bożena Cukrowska
prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz
prof. dr hab. Jarosław Czubak
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. Andrzej Deptała
dr hab. Izabela Domitrz
prof. dr hab. Zbigniew Doniec
dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ
prof. dr hab. Józef Drzewoski
prof. dr hab. Magdalena Durlik
prof. dr hab. Andrzej Emeryk
prof. dr hab. Jacek Fijuth
prof. dr hab. Tomasz Gabryelewicz
prof. dr hab. Wojciech Gaszyński
prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. Ryszard Grenda
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. Tomasz Guzik
prof. dr hab. Marek Hartleb
prof. dr hab. Piotr Hoffman
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak
prof. dr hab. Marek Jóźwiak
prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska
prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki
prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
prof. dr hab. Wojciech Kozubski
prof. dr hab. Rafał Krenke
dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. Piotr Leszczyński
prof. dr hab. Andrzej Lewiński
dr n. med. Aleksandra Łacko
prof. dr hab. Liliana Majkowska
dr med. Ilona Małecka
prof. dr hab. Artur Mamcarz
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
prof. dr hab. Dawid Murawa
dr n. med. Sławomir Murawiec
prof. dr hab. Joanna Narbutt
prof. dr hab. Andrzej Oko
dr Magdalena Pawlik
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska
prof. dr hab. Adam Reich
prof. dr hab. Konrad Rejdak
prof. dr hab. Leszek Romanowski
dr hab. Jacek Rożniecki
prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
prof. dr hab. Janusz Siebert
prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
prof. dr hab. Agnieszka Słowik
prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
prof. dr hab. Adam Stępień
prof. dr hab. Jacek Szaflik
prof. dr hab. Leszek Szenborn
prof. dr hab. Tomasz Targowski
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
prof. dr hab. Krystyna Widecka
prof. dr hab. Maciej Wilczak
prof. dr hab. Jerzy Windyga
prof. dr hab. Jacek Wysocki
prof. dr hab. Danuta Zwolińska