TOP MEDICAL TRENDS 2020

 

POZNAŃ, 20.03.2020 - 22.03.2020

TOP MEDICAL TRENDS 2020

 

POZNAŃ, 20.03.2020 - 22.03.2020

INFORMACJE O OPŁATACH
UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji


Opłata rejestracyjnado 16.12.2019 r.do 20.02.2020 r.po 20.02.2020 r.
lekarze POZ, lekarze specjaliści oraz w trakcie specjalizacji, farmaceuci520 zł630 zł690 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej470 zł530 zł640 zł
pielęgniarki, studenci medycyny oraz emeryci (za potwierdzeniem), lekarze stażyści*190 zł380 zł430 zł
impreza towarzysząca (sobotnia). Koncert nie jest częścią Kongresu. Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE260 zł

Wpłata po 8 marca 2020 r. oraz wniesiona na Kongresie: 1000 zł

*po weryfikacji faktu stażu

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

UWAGA: opłata podstawowa obejmuje następujące świadczenia:
- udział w sesjach naukowych
- szczegółowy program, materiały kongresowe
- certyfikat uczestnictwa
- poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch
- identyfikator

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.


Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem TMT20 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie Top Medical Trends jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 8 marca 2020 r.
Po 8 marca 2020 r. istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Kongresu.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 8 marca 2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.


UWAGA!!!
Organizator nie gwarantuje uczestnikom miejsc parkingowych na terenie MTP.
Liczba miejsc parkingowych ograniczona.


Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2020 Termedia