TOP MEDICAL TRENDS 2020

 

POZNAŃ, 26.06.2020 - 28.06.2020

TOP MEDICAL TRENDS 2020

 

POZNAŃ, 26.06.2020 - 28.06.2020

RADA NAUKOWA

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek WYSOCKI
zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
  
Sekretarz
dr hab. Agnieszka MASTALERZ-MIGAS
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  
Członkowie
  

dr hab. Jarosław DROBNIK, prof. PMWSZ
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  
prof. dr hab. Zbigniew GACIONG
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  

dr hab. Anna POSADZY-MAŁACZYŃSKA
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  
prof. dr hab. Jacek SZEPIETOWSKI
kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
© 2020 Termedia