ULTRASONOGRAFIA W CHIRURGII GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

KIEROWNIK NAUKOWY:
DR HAB. N. MED. DAWID MURAWA, PROF. UZ, PROF. WSZUIE

WYKŁADOWCY:
DR HAB. N. MED. ELŻBIETA ŁUCZYŃSKA, PROF. UR
DR N. MED. SŁAWOMIR CIEŚLA
DR N. MED. PAWEŁ GUZIK
DR N. MED. MATEUSZ WICHTOWSKI
LEK. MED. KRZYSZTOF KOZIEŁEK

30 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZINA 17:00

© 2020 Termedia

PATRONAT

PROGRAM
SESJA I
Prowadzenie: dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZiE, dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska, prof. UR
17:00-17:15
Obrazy ultrasonograficzne łagodnych zmian w piersiach – przegląd
dr n. med. Paweł Guzik
17:15-17:30
Cechy badania ultrasonograficznego złośliwych zmian w piersiach
lek. med. Krzysztof Koziełek
17:30-17:45
Biopsja gruczołu piersiowego - jak ja to robię i czym?
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska, prof. UR
17:45-18:05
Dyskusja
18:05-18:15
Przerwa
SESJA II
Prowadzenie: dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZiE, dr n. med. Paweł Guzik
18:15-18:30
Zapalenie piersi a rak zapalny w obrazie USG. Jak się nie pomylić?
dr n. med. Paweł Guzik
18:30-18:45
Ultrasonografia śródoperacyjna w chirurgii gruczołu piersiowego
dr n. med. Sławomir Cieśla/dr n. med. Mateusz Wichtowski
18:45-19:00
Ultrasonografia – niezbędne narzędzie w kontroli pooperacyjnej gruczołu piersiowego
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE
19:00-19:20
Dyskusja

PARTNER

SPONSORZY