V KONFERENCJA PUŁAPKI W DIAGNOSTYCE I FARMAKOTERAPII NOWOTWORÓW


WROCŁAW, 14.06.2019 - 15.06.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
14
czerwca
Piątek
Sala wykładowa
9:20–9:30
Otwarcie oraz powitanie uczestników
9:30–10:45
Sesja I
Pułapki leczenia przeciwnowotworowego
9:30–9:50
Obrzęk limfatyczny
mgr Anna Latajko
9:50–10:10
Odległe powikłania radioterapii
dr n. med. Agata Szulc
10:10–10:30
Optymalne leczenie chorych na raka stercza w IV stopniu zaawansowania klinicznego o niskiej objętości zmian przerzutowych. Leczenie miejscowe czy leczenie systemowe?
prof. dr hab. Jacek Fijuth
10:30–10:45
Dyskusja
10:45–11:00
Przerwa na kawę
11:00–13:15
Sesja II
Pułapki leczenia i diagnostyki raka płuca cz. I
11:00–11:30
Wykład sponsorowany                                                 
Skala ECOG w kontekście skuteczności immunoterapii nowotworów płuca
dr n. med. Małgorzata Pieniążek
11:30–12:00
Diagnostyka obrazowa płuca. Jak skutecznie rozpoznać nowotwór płuca u chorego z innymi chorobami współistniejącymi?
dr n. med. Cezary Chudobiński
12:00–12:30
Wykład sponsorowany                                                 
Pułapki diagnostyczne i terapeutyczne w farmakoterapii uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca EGFR mut+
dr n. med. Grzegorz Czyżewicz
12:30–13:00
Radioterapia stereotaktyczna vs chemioradioterapia w nieoperacyjnym, położonoym centralnie i ultracentralnie, raku płuca w I i II stopniu zaawansowania. Pułapki leczenia i toksyczność.
dr hab. Adam Maciejczyk, prof. nadzw.,
lek. Aleksandra Sztuder
13:00–13:15
Dyskusja
13:15–14:15
Lunch
14:15–15:10
Sesja III
Pułapki diagnostyki i leczenia nowotworów – trudne lokalizacje
14:15–14:35
Choroba oligometastatyczna/oligoprogresja, fikcja czy rzeczywistość? Pułapki diagnostyki i leczenia
dr n. med. Łukasz Kuncman
14:35–14:55
Leczenie miejscowe policzalnych („limited”) zmian przerzutowych do OUN. WBRT vs SRS vs leczenie systemowe. Pułapki diagnostyki, follow-up i leczenia
dr n. med. Łukasz Kuncman
14:55–15:10
Dyskusja
15:10–15:40
Przerwa na kawę
15:40–17:55
Sesja IV
Rak piersi - pułapki i kontrowersje
15:40–16:10
Czy u każdej chorej na raka piersi należy badać geny predyspozycji?
prof. dr hab. Maria Sąsiadek
16:10–16:40
Nowe opcje leczenia chorych na zaawansowanego HR/+/, HER2/-/ raka piersi.
dr n. med. Maria Lange-Garbacz
16:40–17:10
Czy chemioterapia jest jedyną opcją leczenia chorych na potrójnie ujemnego raka piersi?
dr n. med. Aleksandra Łacko
17:10–17:40
Czy zmienia się standard leczenia systemowego we wcześnie zaawansowanym, HER 2(+) raku piersi?
dr n. med. Barbara Radecka
17:40–17:55
Dyskusja


15
czerwca
Sobota
Sala wykładowa
9:00–10:50
Sesja V
Nowotwory układu moczowego - pułapki i kontrowersje
9:00–9:20
Nefrektomia, kiedy i u kogo, czy zawsze konieczna w IV stopniu zaawansowania?
dr hab. Rafał Stec prof. nadzw.
9:20–9:40
Chemioterapia przedoperacyjna w raku pęcherza moczowego - standard czy opcja?
dr n. med. Marcin Ekiert
9:40–10:00
Pułapki aktywnej obserwacji chorych na raka gruczołu krokowego z grupy bardzo niskiego i niskiego ryzyka progresji?
dr n. med. Krzysztof Tupikowski
10:00–10:20
Chemioterapia w nieprzerzutowym raku stercza - komu i kiedy?
dr n. med. Marcin Ekiert
10:20–10:40
Powikłania immunoterapii
dr n. med. Emilia Cisarż
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:00
Sesja VI
Pułapki leczenia i diagnostyki raka płuca cz. II
11:00–11:30
Chemioradioterapia jednoczasowa jak dokonać właściwej selekcji pacjentów. Toksyczność i wyniki leczenia jednoczasowej i sekwencyjnej chemioradioterapii
dr hab. Dariusz Kowalski prof. nadzw.
11:30–11:50
Pułapki diagnostyki raka płuca. Czy PET zastępuje diagnostykę inwazyjną raka płuca?
dr n. med. Anna Gumińska
11:50–12:00
Dyskusja
12:00–13:00
Sesja VII
Nowotwory ginekologiczne - rak jajnika
12:00–12:15
Czy jest miejsce na zastosowanie chemioterapii dootrzewnowej w raku jajnika?
dr hab. Radosław Mądry
12:15–12:30
HIPEC w raka jajnika
prof. dr hab. Paweł Blecharz
12:30–12:45
Miejsce inhibitorów PARP w raku jajnika AD 2019
dr n. med. Aleksandra Łacko
12:45–13:00
Podsumowanie, dyskusja, zakończenie konferencji


© 2019 Termedia