O konferencji Komitet naukowy Komitet organizacyjny Komitet honorowy Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Zgłoszenie prezentacji ustnej Informacje dla wystawców Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
O konferencji
Termin:
19–20 maja 2016 r.

Miejsce:
City Hotel
ul. 3 Maja 6
85-950 Bydgoszcz

Przewodnicząca komitetu naukowego:
prof. dr hab. Maria Szewczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych CM UMK w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMUMK w Bydgoszczy
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Organizator
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty edukacyjne.
PATRONAT
HONOROWY
PATRONATY
MEDIALNE