EN

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA

 

POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

INFORMACJE O OPŁATACH
Koszt uczestnictwa w konferencji Słuch Noworodka wynosi:
• 80 zł dla pielęgniarek i położnych
• 100 zł dla lekarzy rezydentów i stażystów, protetyków słuchu oraz rehabilitantów
• 150 zł dla lekarzy

Opłata za imprezę towarzyszącą obowiązująca dla wszystkich uczestników – 250 PLN
Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE


Uiszczenie opłaty nie upoważnia do udziału w konferencji:
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019
Na konferencję obowiązuje oddzielna rejestracja.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.


REJESTRACJA

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa,

Pobierz regulamin uczestnictwa


Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem SN19 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.


Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 20 września 2019 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Konferencji.

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 13 września 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2020 Termedia