VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA


POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

PANEL STRESZCZEŃ
Zapraszamy wszystkich uczestników do nadsyłania streszczeń i składania doniesień na
VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ OTOLOGIA 2019

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zakwalifikowania streszczenia jest wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji (wysokość opłat podana w zakładce "Informacje o opłatach").

Termin nadsyłania streszczeń: 23 sierpnia 2019 r.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZGŁASZANIU STRESZCZEŃ:

Streszczenia należy przesyłać tylko w formie elektronicznej poprzez umieszczenie ich na panelu streszczeń konferencji.
Możliwe jest składanie streszczeń w języku polskim i w języku angielskim.

Przy wprowadzaniu streszczenia prosimy o wskazanie preferowanej formy prezentacji.
O kwalifikacji oraz sposobie prezentacji pracy (sesja plakatowa lub sesja doniesień ustnych) zadecyduje Komitet Naukowy Konferencji.

Tekst nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami) i nie może zawierać tabel, rycin i wykresów.

Tekst powinien zostać wpisany we wskazane pole.

Wysłanie pracy równoznaczne jest z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów.

Przesłane streszczenia zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego.

Warunkiem uczestnictwa w sesji plakatowej jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA!!!
Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako autor pracy i osoba do korespondencji.

O przyjęciu pracy oraz sposobie prezentacji autorzy zostaną poinformowani.

Tematy streszczeń:
1. Chirurgia otologiczna – od paracentezy do zabiegów neurootologicznych
2. Perlak – zapobieganie, leczenie i powikłania
3. Ostre zapalenie ucha środkowego – co nowego?
4. Zawroty głowy – problem interdyscyplinarny. Szumy uszne
5. Implanty słuchowe
6. Otoskleroza
7. Varia – ciekawe przypadki otologiczne

WYŚLIJ STRESZCZENIE
© 2019 Termedia