VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA


POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

PROGRAM
 
26
września
Czwartek
Sala 1
9:30–11:30
Warsztaty
1. Interpretacja badań obrazowych w otologii
2. Interpretacja badań słuchu w otologii

Miejsce: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
Więcej informacji w zakładce WARSZTATY
13:00–13:30
Otwarcie konferencji
13:30–18:30
SESJA I
Neurootologia - stan obecny i przyszłość
Sesja w języku angielskim tłumaczona symultanicznie na język polski
13:30–14:00
Etiopatogeneza perlaka - co nowego w starym temacie
prof. Holger Sudhoff (Niemcy)
14:00–14:30
Jak zapobiegać wznowom perlaka u dzieci po leczeniu operacyjnym - technika obliteracji kostnej (BOT)
prof. Erwin Offeciers (Belgia)
14:30–14:50
Nowe odkrycia dotyczące funkcji woreczka śródchłonki - implikacje czynnościowe i ich znaczenie dla procedur chirurgicznych
prof. Per Caye-Thomasen (Dania)
14:50–15:20
Implanty ślimakowe w XXI wieku
prof. Andrzej Żarowski (Belgia)
15:20–16:00
Dyskusja
16:00–16:30
Przerwa na kawę
16:30–17:00
Nerwiaki nerwu słuchowego - postępowanie w XXI wieku
prof. Saeed Shakeel (Anglia)
17:00–17:20
Modyfikacja dostępu tylnobłędnikowego w chirurgii nerwiaków słuchowych - nowy system neuromonitoringu nerwu ślimakowego
prof. Per Caye-Thomasen (Dania)
17:20–17:35
Dylatacja trąbki słuchowej
prof. Holger Sudhoff (Niemcy)
17:35–17:55
Choroba Meniere'a - nowy podział wodniaków błędnika
prof. Andrzej Żarowski (Belgia)
17:55–18:30
Dyskusja


27
września
Piątek
Sala 1 (Czas poszczególnych sesji podany w wersji elektronicznej może ulec zmianie)
8:30–10:15
SESJA I
Nowości w otologii
9:00–9:30
Zaburzenia słuchu u dziecka czy choroba rzadka?
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
9:30–10:15
Obrazowanie ucha środkowego i wewnętrznego nowymi technikami MR i CBCT
prof. Jan Casselman (Belgia)
10:15–10:45
Przerwa na kawę
10:45–12:15
PANEL
Leczenie otosklerozy - wciąż wyzwanie dla otologa
Moderator: prof. dr hab. n . med. Krzysztof Morawski
 
Stapedectomia - technika tradycyjna vs laserowa
dr hab.n. med. Wojciech Gawęcki
 
Zaawansowana otoskleroza ślimakowa - zastosowanie implantów ślimakowych
prof. Fred Telischi - Department of Otolaryngology,University of Miami Medical School, Miami (USA)
 
Fluoroskopia w zaawansowanej otosklerozie
prof. Thierry Mom - Clermont-Ferrand (Francja)
 
Powikłania po stapedectomii
prof. dr hab. n . med. Krzysztof Morawski
 
Dyskusja
12:15–12:45
Przerwa na kawę
12:45–14:15
PANEL
Nowości w otologii
Moderator: dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki
 
Wprowadzenie
dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki
 
Co oferuje nam współczesna medycyna w postawieniu rozpoznania otologicznego?
dr n. med. Katarzyna Amernik
 
Czy stale musimy leczyć przewlekłe zapalenie ucha środkowego?
prof. dr hab. n. med. Marcin Szymański
 
Implanty słuchowe - dokąd zmierzamy?
dr n. med. Michał Karlik
 
Rola genetyki i biologii molekularnej w otologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
 
Dyskusja
14:15–15:15
Lunch
14:15–15:15
Sesja firmy Cochlear
15:15
Kolejne sesje naukowe
 
SALA 2
8:30 -
Kolejne sesje naukowe i konferencja SŁUCH NOWORODKA
 
Po zakończeniu obrad:
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Otologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi


28
września
Sobota
Sala 1
9:00–13:10
Planowany czas trwania trzeciego dnia konferencji
09:00–11:00
PANEL
Perlak - Neverending story
Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
 
Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
 
Badania molekularne w perlaku i kieszonkach retrakcyjnych – up to date
dr n. med. Maria Makuszewska
 
Diagnostyka radiologiczna i follow-up radiologiczny w perlaku
dr n. med. Emilia Wnuk
 
Diagnostyka kliniczna, klasyfikacje i staging od kieszonki do perlaka piramidy
dr n. med. Robert Bartoszewicz
 
Operacje w leczeniu Perlakowego ZU - Technika otwarta, technika zamknięta, chirurgia endoskopowa
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
 
Powikłania zewnątrz- i wewnątrzczaszkowe ze szczególnym uwzględnieniem przetok perilimfatycznych
dr n. med. Anna Bartochowska
 
Perlak piramidy - diagnostyka i leczenie chirurgiczne
dr hab. n med. Marcin Szymański
 
Dyskusja
11:00–11:20
Przerwa na kawę
11:20–11:40
Wykład na zaproszenie
Zawroty głowy z punktu widzenia otologa
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
11:40–13:10
PANEL
Ostre zapalenie ucha środkowego – co nowego?
Moderator: dr hab. Jarosław Szydłowski
 
Krytyczny przegląd piśmiennictwa
dr hab n. med Jarosław Szydłowski
 
Szczepienia
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
 
Standardy postępowania w gabinecie lekarza POZ oraz laryngologa - leczenie zachowawcze
dr hab. n. med. Bożena Skotnicka
 
Ostre zapalenie ucha środkowego - leczenie chirurgiczne
dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki
 
SALA 2
9:00 - 13:10
Kolejne sesje naukowe


© 2019 Termedia