EN

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA

 

POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

PROGRAM
 
26
września
Czwartek
Sala 1
9:30–11:30
Warsztaty
1. Interpretacja badań obrazowych w otologii
2. Interpretacja badań słuchu w otologii

Miejsce: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
Więcej informacji w zakładce WARSZTATY
11:30
Otwarcie recepcji zjazdowej
12:15
Mini lunch dla wszystkich uczestników
13:00–13:40
Uroczyste otwarcie konferencji
13:40–18:40
SESJA 1
Neurootologia - stan obecny i przyszłość - wykłady na zaproszenie
Moderatorzy: prof. Erwin Offeciers, prof. Saeed Shakeel, prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
Sesja w języku angielskim tłumaczona symultanicznie na język polski
13:40–14:10
Etiopatogeneza perlaka - co nowego w starym temacie
prof. Holger Sudhoff (Niemcy)
14:10–14:40
Jak zapobiegać wznowom perlaka u dzieci po leczeniu operacyjnym - technika obliteracji kostnej (BOT)
prof. Erwin Offeciers (Belgia)
14:40–15:10
Implanty ślimakowe w XXI wieku
prof. Andrzej Żarowski (Belgia)
15:10–15:30
Choroba Meniere'a - nowy podział wodniaków błędnika
prof. Andrzej Żarowski (Belgia)
15:30–16:10
Dyskusja
16:10–16:40
Przerwa na kawę
16:40–17:10
Dylatacja trąbki słuchowej
prof. Holger Sudhoff (Niemcy)
17:10–17:30
Nowe odkrycia dotyczące funkcji woreczka śródchłonki - implikacje czynnościowe i ich znaczenie dla procedur chirurgicznych
prof. Per Caye-Thomasen (Dania)
17:30–17:45
Nerwiaki nerwu słuchowego - postępowanie w XXI wieku
prof. Saeed Shakeel (Anglia)
17:45–18:05
Modyfikacja dostępu tylnobłędnikowego w chirurgii nerwiaków słuchowych - nowy system neuromonitoringu nerwu ślimakowego
prof. Per Caye-Thomasen (Dania)
18:05–18:40
Dyskusja


27
września
Piątek
8:15–10:15
SESJA 2
Nowości w otologii
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska, prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, dr n. med. Łukasz Borucki
 
Chirurgia 3D z użyciem egzoskopu w chirurgii usznej (8 min)
Balcerowiak A., Szyfter W. (Poznań)
 
Otoendoskopia mobilna – nowe narzędzie do diagnostyki otologicznej (8 min)
Rosiak O., Durko T., Pietruszewska W. (Łódź)
 
Śródoperacyjne monitorowania słuchu oraz jego zalety w trakcie odbarczenia guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 (8 min)
Pobożny I., Lachowska M., Bartoszewicz R., Niemczyk K. (Warszawa)
 
Konfrontacja chirurgiczna wiarygodności badań MRI DWI Nonepi (8 min)
Marszał J., Gawęcki W., Szyfter W. (Poznań)
 
Dyskusja
9:00–9:30
Wykład sponsorowany firmy Takeda
Zaburzenia słuchu u dziecka czy choroba rzadka?
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
9:30–10:15
Wykład na zaproszenie: Obrazowanie ucha środkowego i wewnętrznego nowymi technikami MR i CBCT
Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, dr hab. n. med. Katarzyna Karmelita-Katulska

prof. Jan Casselman (Belgia)
10:15–10:45
Przerwa na kawę
10:45–12:15
PANEL
Leczenie otosklerozy - wciąż wyzwanie dla otologa
Moderator: prof. dr hab. n . med. Krzysztof Morawski
 
Stapedotomia - technika tradycyjna vs laserowa
dr hab.n. med. Wojciech Gawęcki (Poznań)
 
Zaawansowana otoskleroza ślimakowa - zastosowanie implantów ślimakowych
prof. Fred Telischi - Department of Otolaryngology, University of Miami Medical School, Miami (USA)
 
Fluoroskopia w zaawansowanej otosklerozie: znacząca pomoc
prof. Thierry Mom - Clermont-Ferrand (Francja)
 
Powikłania po stapedectomii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (Wrocław)
 
Dyskusja
12:15–12:45
Przerwa na kawę
12:45–14:15
PANEL
Nowości w otologii
Moderator: dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki
 
Wprowadzenie
dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki (Poznań)
 
Co oferuje nam współczesna medycyna w postawieniu rozpoznania otologicznego?
dr n. med. Katarzyna Amernik (Szczecin)
 
Czy stale musimy leczyć przewlekłe zapalenie ucha środkowego?
prof. dr hab. n. med. Marcin Szymański (Lublin)
 
Implanty słuchowe - dokąd zmierzamy?
dr n. med. Michał Karlik (Poznań)
 
Nowy implant słuchowy - pierwsze doświadczenia
dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki (Poznań)
 
Rola genetyki i biologii molekularnej w otologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter (Poznań)
 
Dyskusja
14:15–15:15
Przerwa na lunch
14:15–15:15
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów oraz Rady Uniwersyteckich Kierowników Klinik Laryngologicznych
15:15–16:45
SESJA 4 – VARIA
Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, dr hab. n. med. Ireneusz Kantor, dr hab. n. med. Tomasz Przewoźny
 
Wykład sponsorowany firmy Oticon Medical
Historia implantów słuchowych Oticon Medical (10 min)
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
 
Ocena stabilności postawy z zastosowaniem posturografii mobilnej u pacjentów z zaburzeniami równowagi – doniesienie wstępne (8 min)
Gawrońska A., Pajor A., Józefowicz-Korczyńska M., Rosiak O., Krajewski K., Lucas-Grzelczyk W. (Łódź)
 
Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane w diagnostyce guza kąta mostowo-móżdżkowego (8 min)
Zwierzyńska K., Lachowska M., Sokołowski J., Bartoszewicz R., Niemczyk K. (Warszawa)
 
Vestibular Rehabilitation for Peripheral Vestibular Deficit (8 min)
Rosiak O., Józefowicz-Korczyńska M. (Łódź)
 
Ocena skuteczności leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w wieku podeszłym (8 min)
Krajewski K., Rosiak O., Gawrońska A., Pajor A., Józefowicz-Korczyńska M. (Łódź)
 
Analiza chorych z szumem usznym bez uszkodzenia słuchu (8 min)
Lang A., Modrzyńska M., Obrębowska Z. (Poznań)
 
Wyniki szerokopasmowej immittancji akustycznej (WAI) u pacjentów po stapedotomii – wyniki wstępne (8 min)
Niemczyk E., Lachowska M., Bartoszewicz R., Niemczyk K. (Warszawa)
 
Nagła idiopatyczna głuchota czuciowo-nerwowa – analiza retrospektywna wyników leczenia i identyfikacja czynników rokowniczych (8 min)
Rosiak O., Durko M., Jankowski A., Pietruszewska W. (Łódź)
 
Ocena prozodii mowy u implantowanych osób z głuchotą prelingwalną i postlingwalną (8 min)
Liwo H. (Gdańsk)
 
Bilateral deafness in Fahr’s disease – is cochlear implantation a therapeutic option? Case presentation (8 min)
Durko M., Szymański M., Pajor A., Rosiak O., Popek B., Janowski A., Długołęcka O., Pietruszewska W. (Łódź, Lublin)
 
Dyskusja
16:45–17:15
Przerwa na kawę
17:15–18:15
SESJA 5 – Podstawa czaszki
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Wiesław Gołąbek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski, dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
 
Anatomia dostępu podbłędnikowego – ponowne spojrzenie (8 min)
Wojciechowski T., Niemczyk K. (Warszawa)
 
Przyzwojaki kości skroniowej (8 min)
Majewska A., Balcerowiak A. (Poznań)
 
Zapalenie szczytu piramidy kości skroniowej (petrositis). Demonstracja trzech przypadków klinicznych (8 min)
Liczneska-Kreczko M., Kuczkowski J., Sierszeń W., Nowicki T.K. (Gdańsk)
 
Skull base osteomyelitis - case series analysis (8 min)
Sokołowski J., Lachowska M., Bartoszewicz R., Niemczyk K. (Warszawa)
 
Nerwiak n. VII w odcinku wewnątrzskroniowym (8 min)
Balcerowiak A., Szyfter W. (Poznań)
 
Nowotwory złośliwe małżowiny usznej – charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna (8 min)
Kamiński B., Millak-Wojtan D., Nowak-Wrzoskiewicz M., Jasikowska M. (Skarżysko-Kamienna)
 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Otologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
18:15
I termin
18:30
II termin


28
września
Sobota
09:00–11:00
PANEL
Perlak - Neverending story
Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
 
Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
 
Badania molekularne w perlaku i kieszonkach retrakcyjnych – up to date
dr n. med. Maria Makuszewska (Warszawa)
 
Diagnostyka radiologiczna i follow-up radiologiczny w perlaku
dr n. med. Emilia Wnuk (Warszawa)
 
Diagnostyka kliniczna, klasyfikacje i staging od kieszonki do perlaka piramidy
dr n. med. Robert Bartoszewicz (Warszawa)
 
Operacje w leczeniu Perlakowego ZU - Technika otwarta, technika zamknięta, chirurgia endoskopowa
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
 
Powikłania zewnątrz- i wewnątrzczaszkowe ze szczególnym uwzględnieniem przetok perilimfatycznych
dr hab. n. med. Anna Bartochowska (Poznań)
 
Perlak piramidy - diagnostyka i leczenie chirurgiczne
dr hab. n med. Marcin Szymański (Lublin)
 
Dyskusja
11:00–11:20
Przerwa na kawę
11:20–11:40
Wykład na zaproszenie
Zawroty głowy z punktu widzenia otologa
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
11:40–13:10
PANEL
Ostre zapalenie ucha środkowego – co nowego?
Moderator: dr hab. Jarosław Szydłowski
 
Krytyczny przegląd piśmiennictwa
dr hab n. med Jarosław Szydłowski (Poznań)
 
Szczepienia
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki (Poznań)
 
Standardy postępowania w gabinecie lekarza POZ oraz laryngologa - leczenie zachowawcze
dr hab. n. med. Bożena Skotnicka (Białystok)
 
Ostre zapalenie ucha środkowego - leczenie chirurgiczne
dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki (Katowice)
13:10
Zakończenie konferencji


© 2020 Termedia