EN

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA

 

POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA

 

POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

SESJA PLAKATOWA
Prosimy o przygotowanie krótkiego 3 minutowego wystąpienia i prezentacji na 4 slajdach (tytuł + wyniki).

P1
Aspekty kliniczne i cechy radiologiczne przetrwałej tętnicy strzemiączkowej
Kucharski A., Szymańska A., Zadrożniak M., Szymański M. (Lublin)
P2
Ekspresja podjednostek LMP2 i LMP7 immunoproteasomu w perlaku ucha środkowego
Rutkowska J., Kasacka I., Rogowski M., Olszewska E. (Białystok)
P3
Powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci - analiza przypadków dzieci hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii USK we Wrocławiu w latach 2017-2019.
Mizgalski M., Kochman M., Morawski K. (Wrocław)
P4
Analiza chirurgicznych interwencji otologicznych przeprowadzonych w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego w okresie jednego roku w Klinice Otolaryngologii UM we Wrocławiu
Czubak J., Frączek M., Morawski K. (Wrocław)
P5
Perlak wrodzony ucha środkowego u dzieci
Jadczyszyn J., Zawadzka-Głos L. (Warszawa)
P6
Wpływ epizodu ostrego powikłanego zapalenia ucha środkowego na jakość życia dzieci i ich opiekunów. Praca retrospektywna na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice w okresie dwuletnim
Nowak W., Frączek M., Morawski K. (Wrocław)
P7
Przypadek kliniczny – powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego
Adamczyk M. (Wrocław)
P8
Wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
Wolniewicz M., Zawadzka-Głos L. (Warszawa)
P9
Middle-ear cholesteatoma co-existing with labyrinthine fistula and vestibular schwannoma
Masna K., Zwierz A., Burduk P. (Bydgoszcz)
P10
Radical mastoid operation with postauricular island flap or postauricular island flap alone in patients with external auditory meatus and conchal bowl carcinoma
Durko M., Iljin A., Antoszewski B., Zieliński T., Stabryła P., Jankowski A., Pietruszewska W. (Łódź)
P11
Nietypowy obraz kliniczny u pacjentki z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń
Jadczyszyn J., Zawadzka-Głos L. (Warszawa)
P12
Analiza zajęcia narządu słuchu i równowagi w przebiegu układowego zapalenia naczyń u pacjentów z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyń (MPA)
Krajewska J., Morawski K. (Wrocław)
P13
Jakość życia pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
Przytuła-Kandzia K., Markowski J., Klimczak-Gołąb L. (Katowice)
P14
Aplikacja mobilna jako pomocne narzędzie w dopasowaniu ustawień procesora dźwięku u wieloletnich użytkowników implantów ślimakowych
Przytuła-Kandzia K., Markowski J., Klimczak-Gołąb L. (Katowice)
© 2020 Termedia