VI PRAKTYKA HEMATOLOGICZNA 2019


WARSZAWA, 05.04.2019 - 06.04.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
*program może ulec zmianie
 
5
kwietnia
Piątek
9:00–10:30
SESJA I
Organizacja opieki hematologicznej
Przewodniczący: prof. Ewa Lech-Marańda (Warszawa), prof. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa)
9:00–9:10
Wprowadzenie
prof. Ewa Lech-Marańda (Warszawa), konsultant krajowy w dziedzinie hematologii
9:10–9:40
Polityka dotycząca szczepień ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych z wtórnymi niedoborami odporności
dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny
9:40–10:00
Zasady polityki lekowej
dr hab. Marcin Czech (Warszawa)
10:00–10:20
Kierunki racjonalizacji opieki hematoonkologicznej w kontekście modelu Value Based Halthcare
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Warszawa)
10:20–10:30
Dyskusja
10:30–10:55
Przerwa na kawę
10:55–12:00
SESJA II
Podstawy naukowe hematologii
Przewodniczący: w trakcie potwierdzania
10:55–11:25
Molecular diagnosis in acute leukemias
prof. Torsten Haferlach (Monachium, Niemcy)
11:25–11:55
Novel view on adult bone marrow residing stem cells - very small embryonic like stem cells: an update and future directions
prof. Mariusz Z. Ratajczak (Louisville, Warszawa)
11:55–12:00
Dyskusja
12:00–13:05
SESJA III
Przewodniczący: w trakcie potwierdzania
12:00–12:20
Rzadkie dyskrazje plazmocytowe
prof. Artur Jurczyszyn (Kraków)
12:20–12:40
Wykład sponsorowany firmy Celgene
IMiDs a sekwencyjne leczenie szpiczaka plazmocytowego
prof. Iwona Hus (Lublin)
12:40–13:00
Wykład sponsorowany firm Janssen
Daratumumab - przeciwciało, które zmieni wszystko
dr hab. Dominik Dytfeld
13:00–13:05
Dyskusja
13:05–13:50
Przerwa na lunch
13:50–15:45
SESJA IV
Przewodniczący: prof. Jan Walewski (Warszawa), prof. Grzegorz Basak (Warszawa)
13:50–14:10
Chłoniaki indolentne z komórek B
prof. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
14:10–14:40
Wykład sponsorowany firmy Roche
Obinutuzumab w leczeniu indukcyjnym chłoniaka grudkowego - nowy standard
postępowania?
dr Ewy Paszkiewicz-Kozik
14:40–15:00
Chłoniaki z komórek płaszcza
prof. Jan Walewski (Warszawa)
15:00–15:20
Chłoniaki rozlane z komórek B
prof. Wojciech Jurczak (Kraków)
15:20–15:40
Wykład sponsorowany firmy Servier
Piksantron w leczenieu nawrotowego DKLBCL – przypadek kliniczny
dr Monika Długosz-Danecka
15:40–15:45
Dyskusja
15:45–16:00
Przerwa na kawę
16:00–17:35
SESJA V
Zalecenia w hematologii I
Przewodniczący: prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa), prof. Dariusz Wołowiec (Wrocław)
16:00–16:20
Nocna napadowa hemoglobinuria – diagnoza oraz dostępne opcje terapeutyczne – program lekowy
prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)
16:20–16:40
Zalecenia w chłoniakach T komórkowych
prof. Dariusz Wołowiec (Wrocław)
16:40–17:00
Przewlekła białaczka limfocytowa
prof. Tadeusz Robak (Łódź)
17:00–17:15
Wykład sponsorowany firmy Abbvie
Wenetoklaks - przepis na morderstwo doskonałe
prof. Iwona Hus
17:15–17:30
Wykład sponsorowany firmy Abbvie
Rozpoczęta opowieść o Wenetoklaksie w PBL
prof. Wiesław.W. Jędrzejczak
17:30–17:35
Dyskusja
17:35–19:00
Zebranie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie hematologii
6
kwietnia
Sobota
9:00–10:40
SESJA VI
Zalecenia w hematologii II
Przewodniczący: prof. Lidia Gil (Poznań), prof. Tomasz Wróbel (Wrocław), prof. Jan M. Zaucha (Gdańsk)
9:00–9:30
Zalecenia w zakażeniach grzybiczych
prof. Lidia Gil (Poznań)
9:30–9:50
Wykład sponsorowany
Powikłania w nowoczesnym leczeniu hematologicznym
wykładowca w trakcie potwierdzania
9:50–10:10
Zalecenia w chłoniaku Hodgkina
prof. Jan Maciej Zaucha (Gdańsk)
10:10–10:30
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu chłoniaków
prof. Tomasz Wróbel (Wrocław)
10:30–10:40
Dyskusja
10:40–11:10
Przerwa na kawę
11:10–13:50
SESJA VII
Zalecenia w hematologii III
Przewodniczący: prof. Jerzy Hołowiecki (Gliwice), prof. Sebastian Giebel (Gliwice), prof. Krzysztof Lewandowski (Poznań)
11:10–11:30
Zalecenia w ostrej białaczce limfoblastycznej
prof. Sebastian Giebel (Gliwice)
11:30–11:50
Wykład sponsorowany firmy Servier
Leczenie asparaginazą okiem pediatry – zalecenia PTOiHDz
dr hab. Beata Zalewska-Szewczyk
11:50–12:20
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Jak możemy poprawić długotrwałe przeżycie w nawrotowej / opornej na leczenie ALL?
prof. Joanna Góra-Tybor
12:20–12:40
Zalecenia w zespołach mielodysplastycznych
dr n. med. Krzysztof Mądry (Warszawa)
12:40–13:00
Nowości w leczeniu hemofilii
prof. Jerzy Windyga (Warszawa)
13:00–13:20
Zalecenia postępowania w ostrych białaczkach mieloblastycznych
prof. Jerzy Holowiecki (Gliwice)
13:20–13:40
Obecne zalecenia w przewlekłej białaczce szpikowej
prof. Krzysztof Lewandowski (Poznań)
13:40–13:50
Dyskusja
13:50–14:00
Podsumowanie
prof. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa)
© 2019 Termedia