VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

BIAŁYSTOK, 10.06.2021 - 12.06.2021

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

Opłata rejestracyjna od 2 maja 2020 r. od 24 sierpnia 2020 r.
członkowie PTMP, rehabilitanci, pielęgniarki, psychologowie 590zł 890 zł
pozostali uczestnicy 720 zł 990 zł
dla osób <30 r.ż 540 zł 840 zł


Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– materiały,
– certyfikat uczestnictwa.

Warunkiem wzięcia udziału w Zjeździe jest
:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej:

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem TMP21 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 7 czerwca 2021 r.


Rezygnację z udziału w Zjeździe przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 3 czerwca 2021 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2021 Termedia