O kongresie Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Program
 
8
grudnia
Piątek
10:45–11:00
Uroczyste powitanie i otwarcie kongresu
prof. Maciej Banach (Łódź)
11:00–12:10
Sesja 1. Diagnostyka, nowe biomarkery i terapia genowa zaburzeń lipidowych
Przewodnicznący: prof. Bogdan Solnica, prof. Agnieszka Zembroń-Łacny, dr Agnieszka Gach
11:00–11:20
W poszukiwaniu optymalnych metod diagnostyki zaburzeń lipidowych – bezpośredni pomiar LDL-C, czy wyliczanie z równania Friedewalda, a może Martina? nie-HDL-C czy apoB? Co, jak i kiedy?
prof. Bogdan Solnica (Kraków)
11:20–11:40
Stres oksydacyjny i zapalenie naczyń krwionośnych u osób aktywnych fizycznie
prof. Agnieszka Zembroń-Łacny (Zielona-Góra)
11:40–12:00
Możliwości terapii genowej w leczeniu zaburzeń lipidowych
dr Agnieszka Gach (Łódź)
12:00–12:10
DYSKUSJA
12:10–13:20
Sesja 2. Zaburzenia lipidowe w przebiegu chorób rzadkich. Dlaczego wciąż tak mało wiemy?
Przewodniczący: dr Ewa Starostecka, prof. Paweł Matusik, prof. Anna Tylki-Szymańska
12:10–12:30
Dziecko z potwierdzonym rozpoznaniem FCS (Rodzinny zespół chylomikronemii)
dr Ewa Starostecka (Łódź)
12:30–12:50
Zaburzenia stężenia i struktury HDL cholesterolu a ryzyko sercowo-naczyniowe
prof. Paweł Matusik (Katowice)
12:50–13:10
Lizosomalne choroby spichrzeniowe
prof. Anna Tylki-Szymańska (Warszawa)
13:10–13:20
DYSKUSJA
13:20–14:00
LUNCH
14:00–15:10
Sesja 3. Rodzinna hipercholesterolemia – najnowsze wyniki badań, wytyczne postępowania
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior, prof. Jacek Jóźwiak, prof. Małgorzata Myśliwiec
14:00–14:20
Leczenie hipolipemizujące po zawale mięśnia sercowego (wyniki Rejestru TERCET). U jakich pacjentów z OZW powinniśmy podejrzewać rodzinną hipercholesterolemię?
prof. Mariusz Gąsior (Zabrze)
14:20–14:40
Rodzinna hipercholesterolemia w Polsce. Częstość występowania, możliwości diagnostyki i leczenia oraz organizacja rejestru PTL-RH
prof. Jacek Józwiak (Częstochowa)
14:40–15:00
Diagnostyka i postępowanie z dzieckiem z rodzinną hipercholesterolemią. Wyniki własne, rejestr 6-latków + najnowsze rekomendacje 2017
prof. Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
15:00–15:10
DYSKUSJA
15:10–16:20
Sesja 4. Ryzyko rezydualne, skuteczność oraz bezpieczeństwo leczenia zaburzeń lipidowych
Przewodniczący: prof. Marlena Broncel, dr Paweł Rajewski, dr Beata Franczyk-Skóra
15:10–15:30
Inhibitory CETP – miejsce i rola w leczeniu zaburzeń lipidowych po badaniu REVEAL.
prof. Marlena Broncel
15:30–15:50
Zaburzania lipidowe u pacjenta z cukrzycą. Wytyczne leczenia 2017. Rola fenofibratu, znaczenie nowych leków
dr Paweł Rajewski (Bydgoszcz)
15:50–16:10
Bezpieczeństwo terapii hipolipemizującej, nietolerancja, non-adherence, efekt nocebo. Badanie CLEAR-OUTCOMES
dr Beata Franczyk-Skóra (Łódź)
16:10–16:20
DYSKUSJA
16:20–16:35
Przerwa na kawę
16:35–17:45
Sesja 5. Inhibitory PCSK9 – Update 2017/2018 – w oczekiwaniu na refundację
Przewodniczący: prof. Maciej Banach, prof. Barbara Cybulska
16:35–16:55
Wykład sponsorowany firmy Sanofi
PCSK9i - Alirokumab - jaka grupa polskich chorych ma szansę na leczenie w pierwszej kolejności?
prof. Maciej Banach (Łódź)
16:55–17:15
2017 Update of ESC/EAS Task Force dotyczący praktycznych rekomendacji stosowania inhibitorów PCSK9 u pacjentów z ASCVD oraz rodzinną hipercholesterolemią.
prof. Barbara Cybulska (Warszawa)
17:15–17:35
Wykład sponsorowany firmy Amgen
Badanie FOURIER – przełomowe badanie czy niespełnione nadzieje?
prof. Maciej Banach (Łódź)
17:35–17:45
DYSKUSJA
17:45–18:55
Sesja 6. Sesja Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
prof. Paweł Bogdański, prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, dr Piotr Kocełak
17:45–18:05
Jak optymalnie leczyć zaburzenia gospodarki lipidowej u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2?
prof. Paweł Bogdański (Poznań)
18:05–18:25
Czy lipidolog powinien opierać zalecenia dietetyczne na wynikach badania PURE?
prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Katowice)
18:25–18:45
Terapia statynami a niedobory witaminy D
dr Piotr Kocełak (Katowice)
18:45–18:55
DYSKUSJA
9
grudnia
Sobota
9:00–10:10
Sesja 7. Sesja Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Przewodniczący: dr Krzysztof Studziński, prof. Jacek Józwiak, dr Magdalena Reszczyńska
9:00–9:20
Efektywność oceny całkowitego ryzyka sercowo naczyniowego w prewencji pierwotnej - praktyka i dowody naukowe
dr Krzysztof Studziński (Kraków)
9:20–9:40
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych w Polsce i na świecie. Czy naprawdę jesteśmy skuteczni. Wyniki badania LIPIDOGRAM 2015 oraz najnowszych analiz GBD oraz NCD Risk Factor Collaboration
prof. Jacek Józwiak (Częstochowa)
9:40–10:00
Pacjent z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej w POZ - program poprawy jakości
dr Magdalena Reszczyńska
10:00–10:10
DYSKUSJA
10:10–11:20
Sesja 8. Najnowsze wyniki badań dotyczące epidemiologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych (2017/2018)
Przewodniczący: prof. Barbara Cybulska, prof. Maciej Banach, prof. Marlena Broncel
10:10–10:30
Co ważniejsze - zapalenie czy niski LDL? Wyniki badania CANTOS
prof. Barbara Cybulska (Warszawa)
10:30–10:50
Wykład objęty grantem naukowym firmy KRKA
Co robić przy braku osiągniętego celu terapeutycznego LDL-C. Znacznie dawek pośrednich, leczenie przerywane, nutraceutyki. Rekomendacje 2017r.
prof. Maciej Banach (Łódź)
10:50–11:10
Im niżej tym lepiej w prewencji pierwotnej i wtórnej? Skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Stan po ogłoszeniu wyników badania IMPROVE-IT, FOURIER, w oczekiwaniu na ODYSSEY OUTCOMES
prof. Marlena Broncel (Łódź)
11:10–11:20
DYSKUSJA
11:20–11:35
Przerwa na kawę
11:35–12:45
Sesja 9. Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
Przewodniczący: prof. Piotr Jankowski, prof. Miłosz Jaguszewski, dr Daniel Śliż
11:35–11:55
Ocena jakości w medycynie naprawczej i zapobiegawczej
prof. Piotr Jankowski (Kraków)
11:55–12:15
Jak hamować postęp miażdżycy?
prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)
12:15–12:35
Czynniki środowiskowe i styl życia w profilaktyce powikłań miażdżycy
dr Daniel Śliż (Warszawa)
12:35–12:45
DYSKUSJA
12:45–13:55
Sesja 10. Wyzwania prewencji sercowo-naczyniowej i leczenia zaburzeń lipidowych w 2017 r.
Przewodniczący: prof. Janina Stępińska, prof. Bogusław Okopień, prof. Jacek Rysz
12:45–13:05
Zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze i choroby sercowo-naczyniowe u kobiet i mężczyzn. Różnice diagnostyki i leczenia
prof. Janina Stępińska (Warszawa)
13:05–13:25
Pacjent z nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi. Jak leczyć optymalnie? Wytyczne 2017 r.
prof. Bogusław Okopień (Katowice)
13:25–13:45
Pacjent z cukrzycą, aterogenną dyslipidemią i nefropatią cukrzycową – wytyczne postępowania hipolipemizującego
prof. Jacek Rysz (Łódź)
13:45–13:55
DYSKUSJA
13:55–14:25
LUNCH
14:25–15:35
Sesja 11. Najnowsze wyniki badań dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych (2017/2018)
Przewodniczący: prof. Piotr Jankowski, prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek, prof. Maciej Banach
14:25–14:45
Biomarkery w diagnostyce i kontroli leczenia miażdżycy
prof. Piotr Jankowski (Łódź)
14:45–15:05
Hypertriglierydemia i hipertriglicerydemia rodzinna – wytyczne postępowania 2017 r.
prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek (Warszawa)
15:05–15:25
Wykład sponsorowany firmy Servier
Kompleksowe leczenie chorych z nadciśnieniem tętniczym nie tylko redukcja nadciśnienia
prof. Maciej Banach (Łódź)
15:25–15:35
DYSKUSJA
15:35–16:45
Sesja 12. Trudny pacjent z zaburzeniami lipidowymi. Najnowsze wyniki badań. Pytania i odpowiedzi
Przewodniczący: prof. Jacek Małyszko, dr hab. Agata Bielecka-Dąbrowa, prof. Piotr Socha
15:35–15:55
Pacjent po zawale serca z przewlekłą chorobą nerek. Jak skutecznie leczyć zaburzenia lipidowe w 2017 r.?
prof. Jacek Małyszko (Białystok)
15:55–16:15
Chory z zaburzeniami lipidowymi i niewydolnością serca. Sarkopenia jako przyczyna nieskuteczności leczenia? Rekomendacje 2017 r.
dr hab. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
16:15–16:35
Zaburzenia lipidowe towarzyszące chorobom wątroby przed i po przeszczepieniu wątroby u dzieci
prof. Piotr Socha (Warszawa)
16:35–16:45
DYSKUSJA
16:45
ZAKOŃCZENIE KONGRESU
PARTNERZY
SPONSORZY