VII PRAKTYKA HEMATOLOGICZNA


WARSZAWA, 03.04.2020 - 04.04.2020

INFORMACJE O OPŁATACH
Opłata rejestracyjna do 20.01.2020od 21.01.2020 do 31.03.2020od 01.04.2020
Koszt rejestracji 90.00 PLN 110.00 PLN 700.00 PLN
* Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Pakiet konferencyjny obejmuje:
– udział w wykładach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa
– wstęp na wystawę firm medycznych

UWAGA: wstęp na wystawę mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów

Warunkiem udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań

SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem Konferencja PHM20 + imię i nazwisko uczestnika)

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 26 marca 2020 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu podczas konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 19 marca 2020 r. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Uprzejmie informujemy, że organizator nie zapewnia miejsc parkingowych w miejscu konferencji.


XXXXXXX
© 2020 Termedia