VII PRAKTYKA HEMATOLOGICZNA


WARSZAWA, 03.04.2020 - 04.04.2020

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:
3-4 kwietnia 2020 r.

Miejsce:
Airport Hotel Okęcie
ul. 17 Stycznia 24
02-148 Warszawa

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2020 Termedia