VII PRAKTYKA HEMATOLOGICZNA

 

WARSZAWA, 27.11.2020 - 28.11.2020

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:
27-28 listopada 2020 r.

Miejsce:
Warszawa

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizator merytoryczny i logistyczny:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2020 Termedia