VIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIPIDOLOGICZNEGO


WARSZAWA, 07.12.2018 - 08.12.2018

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
7
grudnia
Piątek
Sala 1
9:00–9:20
Uroczyste powitanie i otwarcie kongresu z udziałem Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego
 
Wykład inauguracyjny: Prewencja chorób sercowo-naczyniowych czy skuteczne leczenie powikłań – razem czy osobno? Działania i plany MZ
prof. Łukasz Szumowski (Warszawa)
9:20–10:30
Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
          
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior
9:20–10:00
Debata ekspertów: KOS, KONS, a może także koordynowana opieka nad pacjentami wysokiego ryzyka w prewencji pierwotnej?
Prowadzenie i Końcowe podsumowanie: Marek Kustosz (członek Polskiej Unii Organizacji Pacjentów i Koalicji Serce dla Kardiologii)
prof. Łukasz Szumowski, prof. Piotr Jankowski, prof. Maciej Banach, dr Roman Topór-Mądry, prof. Mariusz Gąsior, prof. Tomasz Tomasik
10:00–10:20
Leczenie zaburzeń lipidowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Rola i znaczenie KOS. Pierwsze wyniki
prof. Piotr Jankowski (Kraków)
10:20–10:30
Dyskusja
10:20–10:30
Sesja. Rodzinna hipercholesterolemia – najnowsze wyniki badań, wytyczne postępowania
Przewodnicząca: prof. Marlena Broncel
10:30–10:50
Diagnostyka i postępowanie z dzieckiem z rodzinną hipercholesterolemią – hetero- i homozygotyczną. Wyniki własne + najnowsze rekomendacje 2018
prof. Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
10:50–11:10
Rodzinna hipercholesterolemia w Polsce. Częstość występowania, możliwości diagnostyki i leczenia (wyniki rejestru TERCET)
prof. Mariusz Gąsior (Zabrze)
11:10–11:30
Najnowsze wyniki badań dotyczących epidemiologii, roli i znaczenia zaburzeń lipidowych w prewencji chorób sercowo-naczyniowych i przewidywanej długości życia (najnowsze wyniki badań LIPIDOGRAM, NCDRisC oraz GBD)
prof. Jacek Józwiak (Opole/Częstochowa)
11:30–11:40
Dyskusja
11:40–11:55
Przerwa na kawę
11:55–13:05
Sesja: Produkty naturalne jako uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej              
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Lange
11:55–12:15
Rekomendacje ILEP nt. stosowania nutraceutyków w leczeniu zaburzeń lipidowych i u pacjentów z nietolerancją statyn (2017,2018) – kiedy, które, jak?
prof. Jacek Rysz (Łódź)
12:15–12:35
Prebiotyki, probiotyki, produkty pochodzenia naturalnego a powstępowanie w zaburzeniach lipidowych, nadwadze i otyłości u dzieci.
prof. Hanna Szajewska (Warszawa)
12:35–12:55
Wykład sponsorowany:
Możliwości uzupełniającego leczenia pacjentów z aterogenną dyslipidemią z zastosowaniem nutraceutyków      
prof. Maciej Banach (Łódź)
12:55–13:05
Dyskusja
13:05–14:20
Sesja. Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych z zastosowaniem diety. Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki
          
Przewodniczący: prof. Maciej Banach
13:05–13:25
Wpływ czynników żywieniowych na glikemię i lipemię poposiłkową
dr hab. Ewa Lange (Warszawa)
13:25–13:45
Diety o zmodyfikowanych proporcjach makroskładników a gospodarka lipidowa
dr Jacek Bujko (Warszawa)
13:45–14:05
Standardy leczenia niefarmakologicznego chorób układu sercowo-naczyniowego – teoria i praktyka
dr Danuta Gajewska (Warszawa)
14:05–14:15
Dyskusja
14:15–15:00
Lunch
15:00–16:10
Sesja: Nowe leki, nowe wyzwania, którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyśc
Przewodnicząca: prof. Barbara Cybulska
15:00–15:20
Ciężka hipertriglicerydemia i FCS (ASO, fenofibrat, volanesorsen, pradigastat, evinacumab)
prof. Bogusław Okopień (Katowice)
15:20–15:40
Kwas bempodojowy i apabetalone, możliwości terapii w hiper-Lp(a) – nowe leki (ASO, PCSK9i) - w oczekiwaniu na skuteczne leki hipolipemizujące
prof. Marlena Broncel (Łódź)
15:40–16:10
Prezentacja przypadków klinicznych w związku z konkursem o 3 granty wyjazdowe na Konferencję Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego w Maastricht (26-29 maja 2019)
Komisja Konkursowa: prof. Maciej Banach, prof. Barbara Cybulska, prof. Jacek Jóźwiak
16:10–16:25
Przerwa na kawę
16:25–17:35
Sesja. Ryzyko sercowo-naczyniowe, Ryzyko rezydualne oraz skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych
prof. Bogusław Okopień
16:25–16:45
Wykład sponsorowany:
Wygrana bitwa to nie wygrana wojna. Codzienne problemy w leczeniu zaburzeń lipidowych w praktyce lekarskiej. Pacjenci z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym?
prof. Maciej Banach (Łódź)
16:45–17:05
Pacjent po zawale serca poddawany dializom. Czy i jak skutecznie leczyć zaburzenia lipidowe?
prof. Ryszard Gellert (Warszawa)
17:05–17:25
Wykład sponsorowany:
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią. Ciśnieniocentryczny cel leczenia jest niewystarczający
prof. Stefan Grajek (Poznań)
17:25–17:35
Dyskusja
17:35–18:45
Sesja Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – najczęstsze pytania pacjentów i najlepsze odpowiedzi z praktyki lekarza rodzinnego
          
Przewodniczący: prof. Piotr Jankowski
17:35–17:55
Po co mi statyny/leki hipolipemizujące – może dieta w zupełności wystarczy?
prof. Tomasz Tomasik (Kraków)
17:55–18:15
Dlaczego statyny/leki hipolipemizujące należy przyjmować do końca życia i dlaczego nie można zmniejszać dawki?
prof. Jacek Jóźwiak (Częstochowa)
18:15–18:35
Statyny są szkodliwe, czy na pewno muszę je stosować?
dr hab.med. Anna Posadzy-Małaczyńska (Poznań)
18:35–18:45
Komentarz
Marek Kustosz (członek Polskiej Unii Organizacji Pacjentów i Koalicji Serce dla Kardiologii)
8
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:10
Sesja pod patronatem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP)
oraz Instytutu Matki i Dziecka (IMiD)
Leczenie zaburzeń lipidowych – kobieta w ciąży, w okresie postmenopauzalnym i w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego – seria przypadków klinicznych
          
Przewodniczący: prof. Paweł Bogdański
9:00–9:20
Kobieta w ciąży – postępowanie w ciężkich zaburzeniach lipidowych w przebiegu ciąży
prof. Anna Fijałkowska (Warszawa)
9:20–9:40
Kobieta z niewydolnością serca - najnowsze wyniki badań i meta-analiz (2018) dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w różnych typach niewydolności serca
prof. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
9:40–10:00
Kobieta z nowotworem: Leczenie zaburzeń lipidowych i prewencja sercowo-naczyniowa u kobiet z nowotworami piersi i narządów rodnych w przebiegu leczenia
prof. Sebastian Szmit (Warszawa)
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–11:20
Sesja Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
          
Przewodniczący: prof. Anna Fijałkowska
10:10–10:30
Nadwaga i otyłość a ryzyko sercowo-naczyniowe. Czy nadwaga rzeczywiście zwiększa ryzyko?
prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Katowice)
10:30–10:50
Otyłość, cukrzyca, zespół metaboliczny – pacjenci najwyższego ryzyka? Dlaczego musimy ich leczyć intensywnie?
prof. Paweł Bogdański (Poznań)
10:50–11:10
Otyłość a kacheksja. Krzywa U w aspekcie do rozsądnego leczenia dietetycznego?
dr hab. Piotr Kocełak (Katowice)
11:10–11:20
Dyskusja
11:20–11:35
Przerwa na kawę
11:35–12:45
Sesja. Zaburzenia lipidowe w przebiegu chorób rzadkich. Dlaczego wciąż tak mało wiemy? Przypadki kliniczne i wytyczne postępowania
Przewodnicząca: prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek
11:35–11:55
Najnowsze europejskie wytyczne rozpoznania i leczenia FCS (rodzinny zespół chylomikronemii) (2018)
dr Agnieszka Konopka (Łódź)
11:55–12:15
Lizosomalne choroby spichrzeniowe – co nowego w 2018 r?
dr Ewa Starostecka (Łódź)
12:15–12:35
Choroby związane z zaburzeniami stężenia i struktury cholesterolu HDL – rozpoznanie i leczenie (ASO, CSL112). Czy powinniśmy się skupiać na HDL w codziennej praktyce?
prof. Paweł Matusik (Katowice)
12:35–12:45
Dyskusja
12:45–13:55
Sesja. Diagnostyka, nowe biomarkery i terapia genowa zaburzeń lipidowych
Przewodniczący: prof. Piotr Jankowski
12:45–13:05
Optymalizacja diagnostyki zaburzeń lipidowych – w oczekiwaniu na najnowsze wytyczne PTDL/PTL/KLRwP/PTK 2019
prof. Bogdan Solnica (Kraków)
13:05–13:25
Czy zawsze wysiłek fizyczny jest nas dobry? Jak skutecznie ustrzec się nasilenia procesu miażdżycy, kardiomiopatii powysiłkowej i SCD po wysiłku?
prof. Marcin Grabowski (Warszwa)
13:25–13:45
Pacjent z nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi (i cukrzycą?). Jak leczyć optymalnie? Znaczenie leków złożonych. PRO/CONS
prof. Jolanta Małyszko (Warszawa)
13:45–13:55
Dyskusja
13:55–14:30
Lunch
14:30–15:40
Sesja. Inhibitory PCSK9 – aktualny stan wiedzy w 2018
Przewodniczący: prof. Marcin Grabowski
14:30–14:50
Wykład sponsorowany:
PCSK9i – Alirokumab – Jaka grupa polskich chorych ma szansę na leczenie w pierwszej kolejności? Praluent refundowany dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną
prof. Maciej Banach (Łódź)
14:50–15:10
Wyniki najnowszych badań i analiz z inhibitorami PCSK9? Czy nowe grupy pacjentów mogą także odnieść korzyści (badanie ODYSSEY-KIDS, prewencja pierwotna, chorzy z hyperLp(a), ciężką niewydolnością nerek)
prof. Barbara Cybulska (Warszawa)
15:10–15:30
Wykład sponsorowany:
Jakie grupy pacjentów mogą odnieść największą korzyść w wyniku leczenia evolokumabem, a jakie są możliwości na podstawie zaleceń refundacji w Europie i na świecie
prof. Maciej Banach (Łódź)
15:30–15:40
Dyskusja
15:40–15:55
Przerwa na kawę
15:55–17:05
Sesja. Trudny pacjent z zaburzeniami lipidowymi. Najnowsze wyniki badań. Pytania i odpowiedzi
Przewodnicząca: prof. Barbara Cybulska
15:55–16:15
Skuteczność leczenia hipolipemizującego – dlaczego wciąż jesteśmy tak mało skuteczni – zjawisko non-adherence, non-compliance oraz discontinuation
prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek (Warszawa)
16:15–16:35
Chory po zawale serce, z innymi czynnikami ryzyka i utrzymującymi się wysokimi stężeniami cholesterolu LDL – doświadczenia własne
prof. Adam Witkowski (Warszawa)
16:35–16:55
Pacjent z rodzinną hipercholesterolemią poddawany LDL-aferezom 2x w miesiącu z wysokimi stężeniami LDL-C pomiędzy zabiegami oraz obniżoną jakością życia
dr Agnieszka Mickiewicz (Gdańsk)
16:55–17:05
Dyskusja
© 2019 Termedia