WCZESNA DIAGNOSTYKA I NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA PACJENTÓW Z RDZENIOWYM ZANIKIEM MIĘŚNI

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. N. MED. ANNA KOSTERA-PRUSZCZYK
PROF. DR HAB. N. MED. KATARZYNA KOTULSKA-JÓŹWIAK

29 MARCA 2021, GODZINA 18:00

© 2021 Termedia

PROGRAM

18.00-18.20 Nowe możliwości wczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z SMA
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

18.20-18.40 Terapia genowa – innowacyjna technologia lekowa o wysokiej wartości klinicznej w leczeniu SMA
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

18.40-19.00 Dyskusja
 

PL2103165866   03/2021

  
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone